Digibygg Gol, et av tidenes mest digitale byggeprosjekt

Som pilotprosjekt for Digibygg gjorde Rambøll mye for første gang i dette prosjektet, og har gått opp stien for hele byggebransjen. (Foto; Statsbygg)

Som pilotprosjekt for Digibygg gjorde Rambøll mye for første gang i dette prosjektet, og har gått opp stien for hele byggebransjen. (Foto; Statsbygg)

Kontakt

Carsten Pedersen

Prosjektleder
T: +47 907 21 863

Sambruksstasjonen på Gol er en kombinert trafikk- og kontrollstasjon med døgnhvileplass ved riksvei 7 på Gol, oppført av Statsbygg på oppdrag for Statens vegvesen. Anlegget har en plassering ca. halvveis mellom Bergen og Oslo, og skal møte brukernes behov for stasjonstjenester og kontroll av trafikken over til Vestlandet.

 

Mest Bygg AS har vært totalentreprenør og Rambøll ble valgt til prosjekteringsledelse og prosjektering for alle fag bortsett fra brann. Bygget består av et administrasjonsbygg med publikumsrettet virksomhet og kontrollhall for store kjøretøy, og er på til sammen 667 kvadratmeter. Resultatet er et svært godt prosjekt for kunden, sluttbrukerne og samfunnet.

 

Digitale verktøy i alle ledd

Digibygg er et overordnet prosjekt som spydspiss i bruken av digitalisering, smart-teknologi og fremtidsrettet materialbruk i Statsbyggs virksomhetsområder, gjennom hele verdikjeden fra idé og plan til drift. 

 

Sambrukstasjonen er et av de mest digitale bygget som noen gang er gjennomført i Norge, og det vil ifølge Digibygg endre måten bransjen jobber på. For bygget satte Statsbygg krav til et papirløst prosjekt, også på byggeplassen, med BIM-kiosker og bruk av nettbrett. Gjennomføringen av et heldigitalisert byggeprosjekt innebar at alle prosjektmedarbeiderne brukte de beste digitale verktøy på markedet. Rambøll bidro med uttesting av ny digital teknologi som ga rimeligere planlegging, bygging og drift.

 

Digitale verktøy som ble brukt i prosjektet var droner til å hente inn geodata, visualisering av bygningen ved hjelp av VR og AR, bruk av borerobot med implementerte BIM-data for hulltaking i dekker og vegger, og bruk av dataspill i HMS-arbeidet for å nevne noen. Med RFID-taggs på alle materialer og komponenter kunne fremdriften på prosjektering og bygging koples mot logistikken.

 

Pilotprosjekt for Digibygg

 

Som pilotprosjekt for Digibygg gjorde Rambøll mye for første gang i dette prosjektet, og har gått opp stien for hele byggebransjen. Rambølls rådgivere har sett stor verdi av å prosjektere mer detaljert, og hva en god BIM-modell betyr for utførende og for drift. Sambruksstasjonen blir brukt som eksempel når digitale verktøy skal trekkes inn i nye prosjekter, og Statsbygg har allerede implementert digitale verktøy som følge av positive erfaringer med prosjektet.

 

Den digitale gevinsten i prosjektet følger bygget videre og skal brukes til for eksempel fjernovervåking av brannalarm og nødlyssystem. Overvåkning med kamera og mikrofoner skal bidra til at de driftsansvarlige kan undersøke forholdene uten å nødvendigvis måtte dra til stasjonen.

 

Nå fremstår sambrukstasjonen som en moderne arbeidsplass med optimale forhold for kontroll av tunge kjøretøyer. Det betyr at slitene sjåfører lettvinn kan ta seg lovpliktig hvilepauser med nødvendige fasiliteter. Dette bidrar igjen til tryggere tungtrafikk på veiene.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites