Datasenteretablering på optimal lokasjon i Norge

Kontakt

Jørund Osnes

Team Leader, Jackets
T: +47 452 97 050

Våre tjenester

Rambøll innhenter viktig erfaring ved etablering av datasentre i Norge. Internasjonal operatør av datasentre, har gitt Rambøll oppdrag i å identifisere mulige lokasjoner for datasentre i Norge. Videre skal Rambøll bistå i å velge ut prioriterte lokasjoner i samarbeid med kunden. Dette vil foregå på bakgrunn av kundens premisser for sitt ønskede datasenter. 

Prosjektarbeid for identifisering av lokasjoner for datasentre dekker alternativene:

  • Lokasjon for nytt datasenter fra tomt uten etablert industri
  • Lokasjon for nytt datasenter fra etablert industri med tilhørende bygg og fasiliteter
  • Muligheter for leie av datasenterkapasitet fra eksisterende datasentre
  • Samlokasjon med eksisterende datasenter
  • Samlokasjon av datasenter med øvrig industri for å øke bærekraftkvaliteter for datasenter

Videre arbeid i prosjektet representeres av besøk på lokasjoner og gjennomføring av «due diligence» for kundens videre prosess i datasenteretablering.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites