Campus Grimstad

Campus Grimstad

Campus Grimstad

Allerede lenge før åpningen høstet Campus Grimstad interesse og applaus både innenfor og langt utenfor Norges grenser. Rambøll har vært en sentral bidragsyter til dette bærekraftige bygget som huser et levende og inspirerende læringsmiljø for studentene på Sørlandet.

Rambøll (tidligere A7 Arkitekter), har stått for idé, design og utforming i tett og meget godt samarbeid med byggherren Ugland Eiendom.

For våre arkitekter har det vært en stor glede å ha fått lov til å utforme en av Sørlandets aller viktigste institusjoner. Ved å benytte så stor grad av lokal kompetanse i prosjektet har byggherre i tillegg til å gi studentmiljøet et viktig løft, også bidratt til å gi både rådgivere og entreprenører betydelig kompetanseheving gjennom dette arbeidet.

Ønsket å skape attraktivt studentmiljø

Det er lett å se at studentenes behov for ulike former for arbeidsrom og sosiale treffsteder har vært førende gjennom hele prosjektet. Hele prosjektet har vært gjennomsyret av en klar visjon om å skape et levende og inspirerende læringsmiljø og et attraktivt studentmiljø. Dette har preget alle valg og beslutninger i prosjektet.

Anlegget består av det 9000 kvadratmeter store skolebygget som allerede var bygget da prosjektet startet, og et nybygg på 17 300 kvadratmeter. Det gamle skolebygget ble totalrenovert og fremstår i helt ny drakt. Byggene består av mer enn 800 rom og er arbeidsplass for 2500 studenter og 250 universitetsansatte.

En bred gate gjennom Campus for trivsel og sosialisering

Byggene er koblet sammen via en 130 meter lang overbygget gate. Dette er hjertet i Campus Grimstad. Her finnes vrimleareal, møteplasser og flere serveringssteder.

Det å legge en bred gate gjennom hele Campus i stedet for å bygge en enkel passasje mellom de to byggene, er kanskje det viktigste grepet som er tatt for å oppfylle visjonen. Gata vil være det sentrale møtestedet for studenter og lærere. Her er det tilrettelagt for sosialisering, opplevelser og trivsel. Trivsel er avgjørende for læring og for å tiltrekke nye studenter og gode lærerkrefter.

Universell utforming er også forbilledlig utført i hele anlegget.

Bluebox – et landemerke

Prosjektet inneholder i tillegg et eget bygg for studentsamfunnet, den såkalte ”bluebox”. Her finnes konsertsal, pub og grupperom. Bygget, som er plassert ved siden av hovedinngangen til skolebygget, er meget fremtredende og synlig med sin kubistiske form og oppsiktsvekkende lyssetting. Huset har allerede blitt et landemerke som kan sees fra store deler av Grimstadområdet.

Et bærekraftig universitetsbygg

Med oppvarming fra vannbåren varme og fjernvarme og tilnærmet vedlikeholdsfrie materialer i fasadene, fremstår Campus Grimstad som et bærekraftig anlegg, hvor dagens krav til energibruk og miljøhensyn er godt ivaretatt. Nybygget er for øvrig utført som prefabrikkert elementbygg.

Rambølls rolle i prosjektet

Rambøll har utført arkitektprosjektering av det nye universitetsbygget. I skisseprosjekt- og forprosjektfasen og frem til kontraktsinngåelse med entreprenører, har vi innehatt prosjektlederfunksjonen for prosjektet. I kontraheringsfasen har Rambøll bistått byggherren med alle nødvendige avklaringer.

Vi har videre gjennomført alle kontraktsforhandlinger med leverandør til prosjektet. I gjennomføringsfasen har Rambøll bistått byggherren med prosjektleder- og byggelederassistanse.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites