Buen kulturhus

Med etableringen av Buen kulturhus har Mandal kommune tatt aktive grep for å få til en ønsket byutvikling i området. Som flerfaglig rådgiver har Rambøll har bidratt til å virkeliggjøre kommunens visjoner om et levende og attraktivt byrom.

Med Buen bringes det ikke bare liv i en gammel industritomt sentralt i Mandal sentrum, men kulturhuset skal være kjernen i byutviklingen i hele Lindesnesregionen. Nyetablering av næringsvirksomhet, attraktive boliger og et konferansehotell vil i samspill med kulturhuset tilføre Mandal og regionen en ny dimensjon. Ny småbåthavn, attraktive utearealer og en elvepromenade som er fritt tilgjengelig er andre kvaliteter som bidrar til å utvikle områdets helt unike kvaliteter.

Vant med beste forslaget for Fundiatomta

Rambøll, i samarbeid med Arkitekfirmaet 3xn og Sinus, hadde det beste forslaget for Fundiatomta og gang- og sykkelbroen som skal binde sammen tomta med bysentrum, og ble dermed engasjert til å utarbeide skisseprosjekt for kulturhuset. Rambøll har ansvar for rådgiving innen byggeteknikk, VVS-teknikk, elektroteknikk, brannteknikk, lysdesign og trafikkplanlegging.

Lysdesign med fokus på god kvalitet og lave energikostnader

Rambølls lysdesignere har bidratt i både forprosjekt og detaljprosjekt. De har lagt vekt på prinsipper og løsninger som er fleksible og tilpasset arkitekturen. Fokuset i valg av belysningsløsninger har vært på god kvalitet, lave energikostnader og brukervennlighet. Dette er kriterier som i veldig stor grad påvirker opplevelsen av et kulturhus.

Buen – et kulturbygg med mange funksjoner

Buen skal bli et moderne, regionalt kulturhus med mange ulike funksjoner samlet i ett kompakt bygg. Her kommer sal og scener, kino, bibliotek, galleri og moderne, brukervennlige øvingslokaler for både frivillig kulturliv og kulturskolen. Det er lagt stor vekt på effektiv utnyttelse av arealet og at rommene skal fungere også når det foregår mange ulike aktiviteter samtidig.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider