Bogafjell kirke

Bogafjell kirke

Bogafjell kirke

Våre tjenester

Bogafjell kirke skulle ivareta mange brukere med ulike behov, noe som gjorde arbeidet med prosjektet utfordrende men også svært interessant for Rambølls arkitekter.

Bogafjell kirke er et flerbrukshus med flere funksjoner som bydelen behøver. Det var en utfordring for arkitektene å finne et uttrykk som gjenspeiler dette, samtidig som bygget skal vise verdighet, høytid og det sakrale ved en kirke.

Torget danner hjertet i Bogafjell kirke

Innenfor hovedinngangen ligger torget med et amfi. Torgrommet binder kirkens ulike rom sammen, og danner hjertet i anlegget som allrom med kafé. Kirkerommet med cirka 400 sitteplasser ligger til høyre og et stort kjøkken til venstre for torget. Etasjen inneholder også utleiesal/-kontorer og lokaler for tilrettelagt arbeid. I andre etasje er det det menighetskontor, aktivitetsrom for barn og ungdom, og ekstra lydisolerte øvingsrom for musikk. Et lite kapell ligger i tilknytning til ungdomssalen. Sirkelformen, en samlende form uten begynnelse og ende, er valgt av arkitektene for å symbolisere evigheten.

Uteplass med amfi

Bogafjell kirke er lagt parallelt med hovedveien og skiller mellom en åpen plass på forsiden og et mer privat gårdsrom på baksiden, hvor uteområdet er opparbeidet med blant annet et amfi.

Rambølls arkitekter har tegnet kirken som en integrert del av omgivelsene. Byggets skrå tak og vegger tar opp landskapsformen, og kirkerommet stiger mot en kolle i øst. Klokketårnet står fritt på toppen av kirkebakken.

Samspill mellom betongelement, glass og trespiler

Hovedmaterialet i fasader er betongelement, med et enkelt striperelieff som gir overflaten karakter. Materialet uttrykker tyngde, bestandighet og har gode akustiske egenskaper. Innvendig gir trespiler og finerplater i ask varme til rommene og myker opp harde flater. Kirkerommet omsluttes helt av lukkede betongfasader, mens aktivitetsrommene åpner seg mot lyset og bydelen gjennom glassfasader.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites