Ågotnes ungdomsskule

Ågotnes ungdomsskole

Ågotnes ungdomsskole

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241
Anlegget er planløst som en moderne og fleksibel kompaktskole etter de nyeste pedagogiske prinsipper. Ved utvikling av planene er det lagt stor vekt på å oppnå en så arealeffektiv og driftsvennlig skole som mulig. Korridorer og andre ”dødarealer” er søkt minimalisert, tekniske rom er samlet mest mulig og arealer for føringsveier optimalisert. Skolen er dimensjonert for ca. 500 elever og er på totalt 4850 m2.

Rambøll er totalrådgiver i prosjektet med ansvar både for arkitektfagene, arealplanlegging og infrastruktur og alle ingeniørdisipliner.

English

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites