Universitet i Bergen - bibliotek for samfunnsvitenskap

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Det opprinnelige industribygget er transformert om til et representativt og funksjonelt universitetsanlegg med bibliotek, læringssenter, magasiner og kontorer. Rambøll har vært arkitekt, prosjekteringsleder og byggeteknisk rådgiver for ombyggingen.

Bygget fremstår nå med et modernisert, men likevel avdempet og tilpasset fasadeuttrykk, som knytter bygget opp til øvrig bebyggelse i strøket. Samtidig er bygget gitt et selvstendig formuttrykk med sterk egenidentitet. Plassen foran bygget, som tidligere ble benyttet til parkering, er opprustet med et nytt utomhusanlegg som også markerer ny hovedinngang.

Fullstendig innvendig oppgradering

Innvendig er bygget totalt ombygd med ny funksjonsorganisering, rominndeling og innredning og med oppgraderte tekniske anlegg.

Bygget har et samlet bruttoareal på 5170 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, der ombygget innvendig areal i siste byggetrinn var cirka 3500 kvadratmeter. Ombyggingen og fasadefornyingen er gjennomført innenfor prosjektkostnader på nærmere 30 millioner kroner.

English 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider