Sandnes videregående skole

Sandnes videregående skole

Sandnes videregående skole

Rehabilitering, energioptimalisering og tilbygging av Sandnes videregående skole.

Med bakgrunn i sterk elevvekst og omstrukturering av de ulike skoletilbudene på nord-Jæren er det planlagt en større utvidelse og ombygging av Sandnes videregående skole. Den nye skolen vil romme 360 nye elev-plasser og totalt elevtall blir 900. Skolens studietilbud er studie-spesialisering men vil fra 2014 også gi tilbud for idrettsfag.
Skolen ble bygget i 1972 og er lokalisert i et rolig bolig- og parkområde like ved Sandnes idrettspark og Sandnes stadion. Tilbygg ferdigstilt høst 2014. Gammel del ferdistilles høst 2015Programfasen ble utformet i tett dialog med skolen og brukergrupper. Dette dannet grunnlag for skisseprosjekt og videre forprosjekt og detaljprosjektering.
Det har vært stor fokus på å skape en åpnere skole som kan gi mulighet for nye pedagogiske løsninger. Tilbygget åpnes mot parken og skaper en ny og lunere løsning ved uteamfiet mot syd. Det nye skoletorget med kantine og bibliotek blir det nye hjertet i skolen. Skolen får også tre nye auditorier og treningsrom. Vi skaper nye løsninger samtidig som vi holder på kvaliteter i dagens skole.
Sammenføyning av nytt og gammelt bygg skjer via et glassoverbygg som gir lys ned over tre etasjeplan og helt ned til skoletorget. Eksisterende bygg blir innglasset for å gi en formidabel energigevinst.
Rambøll er engasjert som komplett rådgivningsgruppe med ARK, LARK, RIV, RIE, RIB, RIBR, inkludert prosjekteringsleder.
Det er utarbeidet beskrivelser for alle fag og gjennomført anbudskonkurranse med delte entrepriser.

Bruk av åpen BIM - økt verdi for kunde. Andre prosjektutfordringer.
Aktiv bruk av BIM skal i størst mulig grad sikre oppnåelse av gode og innovative løsninger for byggherre, samt oppnåelse av de målsettinger som byggherre har med tanke på energibehov, kvalitet og økonomi.

Prosjektet har også status som første helhetlige tverrfaglige Rambøll-prosjekt for region Rogaland, og BIM-prosjektering er en viktig del av dette samarbeidet. Her er jevnlig utvekslet modeller som er blitt satt sammen av en BIM-koordinator for kollisjonskontroller og kvalitetssikring.

Følgende større prosjektutfordringer nevnes:
Full drift av skolen under påbygging: logistikk, og ditto full drift i tilbygg under rehab gammel del.
Mange bruker-endringer underveis som har medført tilleggsarbeider.
Krevende brannprosjektering med en rekke simuleringer.
Prosjektets størrelse: Samlet honorarstørrelse: 25 mill.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites