Arena USF

Arena USF

Arena USF

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Målsetting for prosjektet Arena USF var å etablere en optimal konsert- og festivalarena spesialtilpasset rytmisk musikk.

Rambøll har vært ansvarlig for prosjektering av en utvidet konsertsal med plass til 1200 personer med tilhørende fasiliteter for publikum, artister og scene.

USF Verftet har sine lokaler i en 150 år gammel sardinfabrikk. Bygningen er av stor antikvarisk verdi og rommer Konsertlokaler, kafe, galleri, studio for kunstnere, dans og andre kulturelle aktiviteter. Kulturhuset USF Verftet er en kulturarena på totalt 10 000 kvadratmeter. USF Verftet har blitt bygget om for 105 millioner kroner

Større konsertsal
Konsertsaler og fasilitetene rundt denne har blitt total-renovert og fått ny spennende design. Kapasiteten på den store salen er utvidet fra 800 til 1200 personer, 2 mindre saler for dans og konserter, garderober for artister og publikum er også totalrenovert.

Spenstig interiørkonsept
Rambølls arkitekter og interiørarkitekter har kombinert materialer med referanser til byggets historie med ny spennende design. Det er brukt materialer som messing, kalkmaling, røkt eik, corian i en dempet fargepalett.

Tverrfaglig prosjektering
Rambølls tekniske rådgivere løste utfordringen i å få plass til konsertsalens store volum innenfor rammene i et eksiterende bygningskropp. Nye klima-, lyd- og akustiske krav i forbindelse med bevaringsverdige konstruksjoner og krav til estetisk utforming ble løst gjennom grundig og tett tverrfaglige samarbeid.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites