Vattenfall Kraftverk

Kontakt

Våre tjenester

Rambøll har fullført to store RCM prosjekter (Reliability Centered Maintenance) på et av Vattenfalls kraftverk i Danmark. Målet med prosjektet på kraftverket i København var å:
  • Utføre en innledende vurdering av den eksisterende RCM planleggingsmetoden innen risikovurderinger, ytelsesstandard, svikt/årsak-analyse og vedlikeholdsstrategier
  • Identifisere sikkerhetskritiske elementer og utføre risikoberegninger på KKS-nummer nivå
  • Utvikle RCM-verktøyet
  • Forberede vedlikeholdsstrategier og RCM resultater, klar for implementering i SAP-PM
  • Rapportere kortsiktige og langsiktige aktiviteter, inkludert arbeidsprosedyrer for å forsikre kontinuerlig forbedring i forbindelse med RCM.

Rambøll identifiserte utstyret som krever ekstra oppmerksomhet innen prosessikkerhet. På bakgrunn av dette ble det utviklet en endelig vedlikeholdsplan med anbefalte besparelser og oppdatert reservedellager.

Det tverrfaglige fokusområdet på dette prosjektet var koke- og røykgass behandlingssystemer, transportfasiliteter, vannrensingssystemer, askesystemer og elektriske systemer.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider