Vattenfall Kraftverk

Kontakt

Peter Esbjerg Hejn

Business Development Director
T: +45 5161 8716

Våre tjenester

Rambøll har fullført to store RCM prosjekter (Reliability Centered Maintenance) på et av Vattenfalls kraftverk i Danmark. Målet med prosjektet på kraftverket i København var å:
  • Utføre en innledende vurdering av den eksisterende RCM planleggingsmetoden innen risikovurderinger, ytelsesstandard, svikt/årsak-analyse og vedlikeholdsstrategier
  • Identifisere sikkerhetskritiske elementer og utføre risikoberegninger på KKS-nummer nivå
  • Utvikle RCM-verktøyet
  • Forberede vedlikeholdsstrategier og RCM resultater, klar for implementering i SAP-PM
  • Rapportere kortsiktige og langsiktige aktiviteter, inkludert arbeidsprosedyrer for å forsikre kontinuerlig forbedring i forbindelse med RCM.

Rambøll identifiserte utstyret som krever ekstra oppmerksomhet innen prosessikkerhet. På bakgrunn av dette ble det utviklet en endelig vedlikeholdsplan med anbefalte besparelser og oppdatert reservedellager.

Det tverrfaglige fokusområdet på dette prosjektet var koke- og røykgass behandlingssystemer, transportfasiliteter, vannrensingssystemer, askesystemer og elektriske systemer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites