Strukturell design av master for luftlinjen Kassø-Tjele

Kontakt

Mogens Nielsen

Sjefskonsulent
T: +45 5161 6831

Mogens Nielsen

Sjefskonsulent
T: +45 5161 6831

Våre tjenester

Luftlinjen fra Kassø i den sørlige delen av Jylland, til Tjele i den nordlige del (172 km) er ryggraden til det 400kV nettet, og spiller en viktig rolle som overføringslinje. Kapasiteten har økt til 3,6 GW med den nye linjen.

For å få tillatelse til å bygge den nye luftlinjen, har det blitt utviklet et nytt design med mindre innvirkning på naturen. Utformingen er slankere enn de tradisjonelle gittermastene – og en konsekvens er en økning i mengden stål per mast.

Utforming av høyspentmaster

Tradisjonelt blir høyspentmaster produsert i stål. Men utformingen av gittermastene er ikke populære i offentligheten. Siden mastene med et sylindrisk stolpedesign gir et mer rolig inntrykk, er disse mastene mer tiltalende. Dette innebærer en økning i mengden stål til ca. 2 ½ ganger så mye som det brukes til de tradisjonelle gittermastene.

Monopiler av stål er den optimale løsning for høyspentmaster av typen Eagle, siden bredden av masten er begrenset i bunnen.

Design av fundamenter

To forskjellige fundamenter har blitt designet for mastene:

  • Betongplatefundament
  • Monopilefoundament

 For høyspentmastene har det vist seg at monopilefundamenter er bedre enn betongplatefundament av flere grunner:

  • Rask installasjon
  • Ingen grunnvannsproblemer
  • Har en mindre innvirkning på miljøet enn platefundamenter
  • Mer økonomisk

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites