Rehabilitering av 150 kV overføringslinjer på Studstrup kraftanlegg

Studstrup kraftanlegg leverer strøm til nettet gjennom en 2x150 kV overføringslinje til Trige transformatorstasjon. Som en del av oppussingen er påliteligheten av overføringslinjen sikret for de kommende årene.

Rehabilitering av 150 kV overføringslinjer

Den eksisterende linjen har stålgittermaster med 2x3x772 mm2 St/Al faseledere og 173 mm2 St/Al skjoldwire.

Etter en vurdering av overføringslinjens tilstand, er det besluttet å erstatte den eksisterende skjoldwire med OPGW, erstatte alle faseisolatorene, utføre reparasjoner på mastene og erstatte foreldet relevern.

Rambølls tjenester omfatter: 

 • Vurdering av linjetilstanden
 • Forslag til rehabilitering
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter
 • Anbud og tildeling av kontrakt
 • Tilsyn, testing og igangkjøring
 • Prosjektledelse


Rehabilitering av 150 kV effektbrytere

De eksisterende effektbryterne er pneumatisk operert med doble brytekamre og høyt SF6 gasspress.Det har vært teknisk utfordrende og kostbart å finne erstatning til effektbrytere på grunn av installasjon nær generatorer, og de ​​relaterte harde vilkår, det er derfor besluttet å pusse opp fem av de eksisterende effektbrytere. Oppussingen inkluderer en full renovering av alle pneumatiske systemer og breaker poles, modernisering der det er mulig, og ytelsestester.

Rambølls oppgaver

Rambøll er byggherrens representant i forbindelse med planlegging, organisering og oppfølging på vurdering, innkjøp og oppussing av effektbrytere.

Rambølls tjenester omfatter:

 • Vurdering av effektbryternes tilstand
 • Analyse av valget mellom utskifting eller oppussing
 • Etablering av omfanget av oppussing
 • Anskaffelser
 • Tilsyn, testing og igangkjøring
 • Prosjektledelse

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites