Handlingsplan for CO2-reduksjon i Oslo

Våre tjenester

Rambøll har vært rådgiver i revideringen og oppdateringen av handlingsplanen for CO2-reduksjon i Oslo frem mot 2030. 

Oslo har vedtatt et ambisiøst mål på 50 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser innen 2030. Rambøll har vært rådgiver i revideringen og oppdateringen av denne handlingsplanen. Evalueringen oppsummerer status på arbeidet, undersøker potensialet for tiltak frem til 2030 og foreslår nye målsettinger for klimagassutslipp.

Fokusområder for klimahandlingsplanen

Oslos klimahandlingsplan fokuserer på følgende fire underliggende områder:

  • Areal og transport
  • Stasjonær energi
  • Forbruksmønstre og avfall
  • Klimaendringer

Tiltak, kostnader og synergieffekter

Rambøll har hatt ansvaret for å sørge for et godt samarbeid med alle aktuelle instanser i Oslo, og få frem virkemidler og tiltak på en systematisk måte. For å oppnå dette målet har vi blant annet gjennomført workshops og seminarer.

Rambøll har utarbeidet en beskrivelse av tiltak for de fire ovennevnte områder. I tillegg har vi undersøkt barrierene det anbefalte tiltaket kan medføre, kostnadene og mulige synergieffekter.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites