Solfangerprosjekt i Akershus EnergiPark

Våre tjenester

Rambøll Energi er byggherrerådgiver for Akershus Energi AS i forbindelse med etablering av et solfangeranlegg som bygges i tilknytning til Akershus EnergiPark. Anlegget vil bli det største solfangeranlegget i Norge.

Akershus EnergiPark på Lillestrøm er en av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler med blant annet flis og biogass som energibærere. Rambøll har også vært byggherrerådgiver for denne utbyggingen. Med byggingen av solvarmeanlegget vil enda en fornybar energikilde bli innført.

Dette bidrar Rambøll med

Det skal bygges ut et område med cirka 10 000 kvadratmeter med solfangere som skal kobles til resten av energiparken. Rambølls oppgave er å lage en ytelsesbeskrivelse for solfangeranlegget, bidra med teknisk innkjøpsassistanse, prosjektere tilknytning til eksisterende anlegg, verifisere energiutbyttet, bidra med prosjektledelse samt å sørge for oppfølging underveis.

Å kombinere flere fornybare energikilder i samme anlegg og samtidig optimalisere effekten er utfordringen som Rambøll skal løse.

EnergiPark arena på fornybar energi og solfangere

Akershus EnergiPark har som målsetting å være en ledende arena for forskning og utdanning på fornybar energi generelt og solfangere spesielt. I tillegg ønsker man gjennom den teknologiske bredden Akershus EnergiPark representerer, å bidra til et konstruktivt samspill mellom teknologi og samfunn.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites