Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg

Kontakt

Ole Poulsen

Head of Department, Waste-to-Energy
T: +45 5161 8438

Oslo kommune har etablert en integrert løsning for avfallsforbrenning, energigjenvinning og fjernvarme på Klemetsrud som bidrar til en økt anvendelse av fornybar energi. Rambøll har vært en sentral rådgiver for kommunen i denne prosessen.

Oslo opplever et økende behov for ytterligere energi til fjernvarmenettverket sitt. Utvidelsen av avfallsforbrenningsanlegget vil stabilisere forsyningen av fjernvarme i Oslo og kutte ned på bruken av fossile brensler som energikilde i fjernvarmenettverket.

Kapasiteten til avfallsforbrenningsanlegget har blitt utvidet

Rambøll har assistert Oslo kommune gjennom prosjektet, fra planlegging til gjennomføring av den nye enheten. Avfallsforbrenningsanleggene i Oslo har en total årlig kapasitet på 415 000 tonn avfall. Kapasiteten på den nye enheten er 160 000 tonn avfall årlig, noe som genererer 55.4 MW varme (varmeforbruket til 40 000 husstander) og 10.5 MW elektrisitet (elforbruket til 20 000 husstander).

Sortering av avfall og varme- og elektrisitetsproduksjon

Rambøll har vært en del av prosjektteamet som parallelt til avfallsforbrenningsanlegget opprettet et anlegg for sortering av husholdningsavfall i plast, organisk avfall og restavfall, et anlegg for produksjon av biogass fra organisk avfall som skal anvendes som biodrivstoff til 235 busser årlig i Oslo. Det nye avfallsforbrenningsanlegg sikrer energigjenanvendelse av restavfallet med varme- og elektrisitetsproduksjon.  Som Oslo kommunes ledende rådgiver i forbindelse med sistnevnte har Rambøll også hatt ansvar for anskaffelsen av elektrisk utstyr, mekanisk utstyr og anleggsarbeid for en tredje enhet, og for koordinering med fjernvarmeaktiviteter.

Rambøll har hatt en aktiv rolle også i gjennomføringsfasen og blant annet bistått som byggeleder og idriftsettingsleder.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites