Hywind offshore vindturbin

Kontakt

Thorbjørn Ulriksen

Seniorrådgiver
T: +47 928 88 406

Våre tjenester

Med vår kompetanse innen offshore vindkraft har Rambøll bidratt til å virkeliggjøre et banebrytende prosjekt for utviklingen av storskala offshore vindkraftprosjekter i dypvannsområder.

Hywind er et demoprosjekt med en fullskala Siemens 2.3 MW turbin installert. Hywind-prosjektet stikker 100 meter under havoverflaten og er banebrytende for utviklingen av storskala offshore vindkraft i dybder på 120-700 meter til sjøs. Prosjektet kombinerer kjente teknologier på en helt ny måte og åpner opp for muligheten til å fange opp vindenergi i dypvannsområder.

Konseptuell utforming av fundamentet og drift i oppstartsfasen

Rambøll har bidratt til den konseptuelle utformingen av det flytende fundamentet. Våre ingeniører kartla relevante standarder, prinsippene for korrosjon, og så på utforming med både primær- og sekundærstål. Vi har også utført analyser på ulike tekniske løsninger for prosjektet.

I tillegg har Rambøll vært sterkt involvert i driftsorganisasjonen gjennom de 3 første årene av driftstiden. Dette har vært både utarbeidelse og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsrutiner, og daglig oppfølging av turbinproduksjon. 
 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites