Systematisering og optimering av vedlikeholdssystemet i Hafslund

Kontakt

Jens Ole Hansen

Business Development Director
T: +45 5161 8591

Våre tjenester

Hafslund leverer miljøvennlig varme og varmtvann til store deler av Oslos befolkning via byens fjernvarmeforsyningsnett. I 2013 produserte Hafslund 1,7 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, tilsvarende 20 % av Oslos varmebehov, eller nærmere bestemt 170 000 husholdninger. Hafslund er landets største leverandør av fjernvarme og er ansvarlig for 36 % av all fjernvarmen som produseres i Norge.

Rambøll Energi har siden oktober 2011 utført flere prosjekter på vegne av Hafslund Varme AS. De fleste tjenestene er utført i forbindelse med drift og vedlikehold av varmeanlegg som leverer varme til fjernvarmeforsyningsnettet.

Vedlikeholdsprosjekter

I de innledende fasene av vedlikeholdsplanleggingsprosjektet vurderte Rambøll Hafslunds vedlikeholdssystem, med fokus på mulige forbedringer. Videre oppgaver ble utført i tett samarbeid med vedlikeholdsavdelingen i Hafslund, inkludert utviklingen av prosedyrer og spesifikasjoner for konfigurering (CMMS) og vedlikeholdssystemer.

Det videre arbeidet inkluderte utviklingen av planer for vedlikehold av flere av Hafslunds varmeanlegg, inkludert anlegg som produserer varme fra varmepumper, pellets og olje. Prosjektet har blitt utvidet flere ganger på grunn av god levering og et økende behov for kostnadseffektivisering. Gjennom prosjektet har Rambøll fokusert på kontinuerlig involvering av Hafslund i utviklingen av løsningene. Vår rolle var å gi råd og å være direkte involvert i de fleste aspektene av tilretteleggelsen av vedlikeholdsplanene, orientert mot RCM (Reliability-centered maintenance), men også å utføre spesifikke oppgaver, som å innhente og evaluere dokumentasjon og gjennomføre risikoanalyser (FMECA).

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites