Varmeplan for Fjernvarme Fyn

Kontakt

Anders Dyrelund

District Heating and Energy Planning Specialist
T: +45 5161 8766

Våre tjenester

Rambøll har utført en strategisk utviklingsplan for Fjernvarme Fyn som er til støtte for kunden i deres dialog med de lokale myndighetene.

Distribusjonsnettverket for fjernvarme i Odense er et av de største i Danmark. Rambøll har utført en strategisk utviklingsplan for Fjernvarme Fyn. Utviklingen fra 1980 til 2009 ble beskrevet i planen.

Varmeplan med ulike scenarier

Ulike scenarier for utviklingen fra 2009 til 2030 ble analysert for varmeproduksjon, kilder til varmeproduksjon, CO2-utslipp, salg av varme, varmetap fra nettet, renovasjon av nettet, og driftstemperaturer. Videre ble det gjennomført analyser i forhold til en mulig utvidelse av nettet.

Høy strategisk verdi for kunden

Utviklingsplanen er av høy strategisk verdi for Fjernvarme Fyn. Planen gir prioritert veiledning og er til støtte for Fjernvarme Fyn i deres dialog med de lokale myndighetene.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites