DONG Energy offshore vindmøllepark

Våre tjenester

Rambøll var ansvarlig for avgjørende bidrag ved prosjektets levering:
  • Detaljert design for offshore understasjoner
  • Detaljert sokkeldesign for 111 offshore vindturbiner
  • Miljøstudier
  • Maritime sikkerhetsstudier

Se en lengre engelsk beskrivelse av prosjektet her.

Rambøll bistod også med risikoanalyse (FMECA) av vindmølleparken. Denne analysen vurderte all vedlikeholdsaktivitet for vindturbinene fra et konsekvensperspektiv. Resultatet var en anbefaling om nye vedlikeholdsstrategier for hver enkelt komponent, basert på funksjonelle beskrivelser, systemsvikt, feilinnstillinger, MTBF (Mean Time Between Failures) og STTF intervaller og utvikling av konsekvensmatriser. Videre utviklet Rambøll en detaljert vedlikeholdsmanual med alle risikoanalyseresultatene. Rambølls oppdrag inkluderte også spesifiseringen av drift- og vedlikeholdsdetaljer for sokler og erosjonsbeskyttelse for alle de 111 vindturbininstallasjonene.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites