Vedlikeholdsundersøkelser og asset management-implementering ved dansk avfallsforbrenningsanlegg

Kontakt

Christian Riber

Business Development Manager
T: +45 51618314

Amager Resource Centre (ARC) er et dansk firma for avfallsforbrenning med fokus på bærekraft. Gjenbruksstasjonen har over 800 000 besøk hvert år, og avfallsforbrenningsanlegget mottar og prosesserer avfall fra over 550 000 hjem og 45 000 virksomheter. Dette avfallet omgjøres til energi som leveres i form av elektrisitet og fjernvarme til mer enn 150 000 hjem. Det nåværende avfallsforbrenningsanlegget skal avvikles i 2017 og erstattes av verdens mest moderne avfallsforbrenningsanlegg, utviklet av Rambøll.

Målet med prosjektet

Målet med asset management-rådgivningen er inndelt i to faser:

  • Vedlikeholdsoptimering av det eksisterende anlegget, inkludert vedlikeholdsscreening, planlegging og RCM (Reliability-centered maintenance)
  • Asset management forundersøkelser og implementering i følge PAS55 ved det nye anlegget

Formålet i den innledende fasen var å vurdere korrekt nivå av vedlikehold for at det nåværende anlegget skal fungere optimalt, uten å gå på kompromiss med tilgjengelighet og sikkerhet. Denne planen inneholdt vurderinger av risiko, konsekvenser og optimering. Dette gjorde at klienten kun brukte de nødvendige midlene på vedlikehold i avviklingsperioden. Som et resultat av dette forprosjektet assisterte Rambøll kunden etterfølgende ved å utvikle et nytt asset management-system for anlegget.

Prosjektinnhold

Prosjektet i sin helhet inneholdt følgende emner:

  • Vedlikeholdsvurderinger (screening av nåværende ytelse i henhold til verdensklassenivå)
  • Kostnadsevaluering og innhold
  • Asset management-rådgivning i henhold til PAS55 / ISO55000 for det nye anlegget
  • Strategiplanlegging og utvikling av asset management retningslinjer og mål
  • RCM – Reliability-centered maintenance
  • Beregning av livssykluskostnader (LCC)
  • Vedlikeholdsplanlegging
  • Forvaltning av idriftsettelsen av det nye anlegget.

I tillegg til asset management-rådgivning bistod Rambøll med rådgivning på alle prosessredskapene og ledet idriftsettelsen. Prosjekter som dette viser Rambølls evner til å løse komplekse tverrfaglige prosjekter ved å bruke egenskaper som styring, ingeniørrådgivning og forvaltning for å utvikle de beste løsningene for kunden.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites