Store solenergianlegg

Kontakt

Flemming Ulbjerg

Seniorrådgiver
T: +45 5161 5887

Rambøll har siden 1990 levert rådgivningstjenester i forbindelse med å utvikle og etablere store solenergianlegg i Danmark. Anleggene varierer i størrelse fra ca. 200 m2 til 18.000 m2

En av våre klienter er Marstal Fjernvarme, et forbrukereid energianlegg med omkring 1.500 forbrukere. Anlegget har i to omganger etablert et solenergianlegg på mer enn 18.000 m2 solcellepaneler som et supplement til den tradisjonelle fjernvarmeproduksjon. Anlegget, som inntil videre er det største solenergianlegget i verden, dekker opptil 32 % av fjernvarmens årlige varmeproduksjon.

Ved den siste utvidelsen av anlegget, ble den nyeste utvikling innenfor solcellepaneler anvendt, det ble etablert med et nytt 10.000 m3 underjordisk damvarmelager.
 
Ut over solenergianlegget i Marstal har vi vært involvert i de fleste storskala solenergianleggene som er etablert i Nord-Europa.

Fjernvarmeselskapene som har etablert de store solenergianleggene har vist at storskala solenergianlegg allerede er utviklet til et nivå hvor det (inkl. avgifter på drivstoff) er konkurranseedyktig i forhold til de fleste alternative energikilder.

Det er et økende fokus på å redusere CO2 utslipp og det faktum at solvarme er betydelig konkurransedyktig i forhold til naturgasskjeler. Interessen for storskala solenergi i Danmark og en rekke anlegg er under etablering og planlegging.

Det har også vakt oppmerksomhet at varmeproduksjonsprisen fra storskala solenergianlegg er 2 ganger mindre enn prisen fra mellomstore anlegg til blokkvarme, som igjen er 2-3 ganger mindre enn prisen fra små individuelle anlegg. Det betyr at solernergi er spesielt interessant i forbindelse med fjernvarme og blokkvarme til ny bebyggelse.

Våre ytelser innenfor solenergi omfatter:

  • Teknisk og økonomisk analyse
  • Myndighetsbehandling
  • Projektering, utbud og tilsyn
  • Projektledelse
  • Idriftsettelse
  • Oppfølgning og drift

Rambøll har også vært involvert i studier og demonstrasjonsprojekter for storskala solenergi i Syd-Europa og Sentral-Asia.

Selv om det ikke er skattefordeler i disse landene er solintensiteten og lufttemperaturen så gunstige, at solenergi også er økonomisk interessant i forhold til de lokale energiprisene uten avgifter.

Våre ytelser omfatter også planlegging og gjennomføring av lavtemperaturvarmesystemer, varmelagring, blokkvarme og fjernvarme, som fremmer solvarmens effektivitet og økonomi.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider