Store solenergianlegg

Marstal solar

Marstal solar

Kontakt

Rambøll har siden 1990 levert rådgivningstjenester i forbindelse med å utvikle og etablere store solenergianlegg i Danmark. Anleggene varierer i størrelse fra ca. 200 m2 til 18.000 m2

En av våre klienter er Marstal Fjernvarme, et forbrukereid energianlegg med omkring 1.500 forbrukere. Anlegget har i to omganger etablert et solenergianlegg på mer enn 18.000 m2 solcellepaneler som et supplement til den tradisjonelle fjernvarmeproduksjon. Anlegget, som inntil videre er det største solenergianlegget i verden, dekker opptil 32 % av fjernvarmens årlige varmeproduksjon.

Ved den siste utvidelsen av anlegget, ble den nyeste utvikling innenfor solcellepaneler anvendt, det ble etablert med et nytt 10.000 m3 underjordisk damvarmelager.
 
Ut over solenergianlegget i Marstal har vi vært involvert i de fleste storskala solenergianleggene som er etablert i Nord-Europa.

Fjernvarmeselskapene som har etablert de store solenergianleggene har vist at storskala solenergianlegg allerede er utviklet til et nivå hvor det (inkl. avgifter på drivstoff) er konkurranseedyktig i forhold til de fleste alternative energikilder.

Det er et økende fokus på å redusere CO2 utslipp og det faktum at solvarme er betydelig konkurransedyktig i forhold til naturgasskjeler. Interessen for storskala solenergi i Danmark og en rekke anlegg er under etablering og planlegging.

Det har også vakt oppmerksomhet at varmeproduksjonsprisen fra storskala solenergianlegg er 2 ganger mindre enn prisen fra mellomstore anlegg til blokkvarme, som igjen er 2-3 ganger mindre enn prisen fra små individuelle anlegg. Det betyr at solernergi er spesielt interessant i forbindelse med fjernvarme og blokkvarme til ny bebyggelse.

Våre ytelser innenfor solenergi omfatter:

  • Teknisk og økonomisk analyse
  • Myndighetsbehandling
  • Projektering, utbud og tilsyn
  • Projektledelse
  • Idriftsettelse
  • Oppfølgning og drift

Rambøll har også vært involvert i studier og demonstrasjonsprojekter for storskala solenergi i Syd-Europa og Sentral-Asia.

Selv om det ikke er skattefordeler i disse landene er solintensiteten og lufttemperaturen så gunstige, at solenergi også er økonomisk interessant i forhold til de lokale energiprisene uten avgifter.

Våre ytelser omfatter også planlegging og gjennomføring av lavtemperaturvarmesystemer, varmelagring, blokkvarme og fjernvarme, som fremmer solvarmens effektivitet og økonomi.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites