Harpa konsert-og konferansesenter

Harpa Concert and Conference Center

Harpa Concert and Conference Center

Det nye konsert-og konferansesenteret i Reykjavik, Island er designet utelukkende ved hjelp av digitale 3D-modeller. Denne teknologien har gjort det mulig å skape en unik arkitektur.

Konsert- og konferansesenterets fasade preger utseendet av bygningen betraktelig. Den er bygget opp av såkalte kvasi-mursteiner (romlige former med skjelett av stål), og glass på den indre og ytre sider. Fasaden er designet av den dansk-islandske kunstneren Olafur Eliasson, og hele fasadens struktur er utviklet i nært samarbeid mellom kunstner, arkitekt, ingeniører og andre spesialister.

Den største kvasi-teglsteinsfasaden måler 25 meter i høyde, bærer vekten fra taket og motstår den kraftige islandske vinden.

Konstruert utelukkende på bakgrunn av digitale 3D-modeller

Harpa Konsert- og Konferansesenter er designet på bakgrunn av digitale 3D-modeller for strukturer, ventilasjon, VVS og elektriske installasjoner. Under prosjekteringsfasen var 3D-modellen av Harpa verdens største digitale 3D-modell av en bygning. Modellen ble delt på nettet fordi selskaper over hele verden jobbet på den samtidig.

3D-modellene har gjort det mulig å lage den unike arkitekturen hvor retningen av de enkelte balkongkantene, vegger og fasader er varierte så mye som mulig, mens også bakkene i fasader og tak varierer.

3D-modellene har blitt brukt for å unngå konflikter mellom bjelker, ventiler, rør og tak plassert nær hverandre som et komplisert puslespill.

Rambøll har vært ansvarlig for alle tekniske disipliner. Vi har samarbeidet med Henning Larsen Architects, Olafur Eliasson, den islandske entreprenøren "iav", lokale islandske arkitekter og entreprenører, samt det USA-baserte selskapet Artec Sound, som akustisk konsulent.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites