Biopellets for CO2-nøytral varme i Frederiksværk

Våre tjenester

Med installeringen av en ny brenselkjel har Rambøll bidratt til at varmeforsyningen i Fredriksværk har blitt CO2-nøytral.

Frederiksværk i Danmark er ikke på noen måte en stor by, men er spesielt liten når det kommer til CO2-utslipp. Årsaken til det er at i løpet av 2002-2003 jobbet Rambøll i samarbeid med bystyret på et prosjekt som gikk ut på å installere en ny brenselkjel for biopellets som medførte at hele varmebehovet for byen ble klimanøytralt. 

Fra mulighetsstudie til byggeledelse og idriftsettelse av brenselkjel

Tidlig i prosjektet utførte Rambøll en mulighetsstudie for bystyret der både de tekniske og økonomiske aspekter ved prosjektet ble sammenlignet med alternative løsninger.

Rapporten førte frem til en enestående løsning – en ny brenselkjel for biopellets var både den mest kostnadseffektive løsningen og den løsningen som mest effektivt eliminerte CO2-utslipp i forbindelse med oppvarming av bygningene i byen.

Med styrets godkjennelse av prosjektet tok Rambøll ansvaret for detaljert utforming av den nye brenselkjelen. Vi fulgte deretter opp arbeidet med anskaffelser, byggeledelse og idriftsettelse.

Klimanøytral varmeforsyning

Kjelen ble installert i et allerede eksisterende kjelhus som supplement for en allerede eksisterende biokjel. Og Frederiksværk har nå klimanøytral varmeforsyning for alle sine offentlige bygninger.

Basisinfo om kjelen:

  • Varmeutbytte på 9.0 MW
  • Forventet årlig varmeutbytte på 67.000 MWh
  • Brenselforbruk på 3.0 tonn per time
  • Kjel for fast brensel med røkgasskondensering
  • Brenselanlegg for biomasse

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites