Temaartikler

 

La deg inspirere av våre temaartikler, og se hvordan vi kan bidra til å gjøre forskjell for mennesker og samfunnet.

Noen byer er bedre enn andre

En helhetlig tilnærming til løsninger og utforming er avgjørende for å lykkes med å skape en god by. Med vår brede flerfaglige kompetanse er vi med på å løse de komplekse urbane utfordringene.

Mer om byutvikling

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites