IT i praksis 2022

IT i praksis 2022 skal nok en gang rette søkelyset mot digitaliseringsarbeid i offentlig sektor gjennom et eget indikatorsett knyttet til digitaliseringsstrategien for stat og kommune. Undersøkelsen er den mest omfattende av sitt slag i Norge.

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer info

Lars van Marion

Business Manager
T: +47 900 90 047

Emma Wagner

Konsulent
T: +47 476 87 049

IT i praksis 2022 ble lansert 6. september. 

På lanseringen presenterte vi hovedfunn fra undersøkelsen. I tillegg ble sentrale aktører fra digitaliseringsarbeid i norsk offentlig sektor invitert til å delta en debatt:

  • Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge
  • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.
  • Steffen Sutorius, direktør, Digitaliseringsdirektoratet
  • Hilde Singsaas, direktør, DFØ
  • Beth Stensen, daglig leder, Netlife Oslo 

Debatten berørte flere av de mest sentrale temaene i IT i praksis-rapporten, som digitalt utenforskap, digitale økosystemer og bærekraftig utvikling. 

Du kan se lanseringen her: 

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med IKT-Norge, Digitaliseringsdirektoratet og NTNU.

Måler temperaturen på digitaliseringen i offentlig sektor

IT i praksis er den mest omfattende undersøkelsen av sitt slag i Norge, og bidrar med viktige faktabaserte innspill i digitaliseringsdebatten.

For å måle temperaturen på digitaliseringen i offentlig sektor, har vi utviklet et eget indikatorsett i lys av delmålene og innsatsområdene i digitaliseringsstrategien for stat og kommune, Én digital offentlig sektor (2019-2025). IT i praksis innebærer også en omfattende innbyggerundersøkelse om innbyggernes holdninger og erfaringer med digitale offentlige tjenester.

Mer fokus på bærekraft

Fra og med 2021 måler også IT i praksis status på arbeid knyttet til FNs bærekraftsmål og vurderer i hvilken grad teknologi brukes som et virkemiddel i dette arbeidet.

IT i praksis - et verdifullt redskap

IT i praksis er et verdifullt redskap for ansatte i statlige og kommunale virksomheter i deres arbeid med å nå regjeringens mål for digitalisering frem mot 2025, digital modenhet i egen virksomhet så vel som arbeid knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

Måler digital modenhet i offentlige virksomheter

Gjennom årene Rambøll har utført IT i praksis, har vi opparbeidet en unik innsikt i drivkreftene bak vellykket digitalisering. Vi vet hva de beste gjør, og hvilke barrierer de må håndtere. Rambøll kan bistå virksomheter som ønsker å lære mer om og øke sin digitale modenhet gjennom en modenhetsundersøkelse som tar utgangspunkt i datagrunnlaget til IT i praksis.

I undersøkelsen ser vi på områder som digital innovasjon, organisasjon og kompetanse, informasjonsforvaltning, gjennomføring og styring, og vurderer resultatene opp mot tallgrunnlag fra IT i praksis.

Mer om IT i praksis

Last ned IT i praksis 2022

Fjorårets IT i praksis viste at vi to år inn i digitaliseringsstrategien fortsatt var et stykke unna målene. I vente på lansering av årets rapport i høst, kan du ta en nærmere titt på den siste utgaven.

Du kan bestille "IT i praksis 2022" her.Gratis - Se enkelte indikatorer i dashboard

En forenklet visuell fremstilling av vårt indikatorsett, kan du se i vår gratis versjon av digitale IT i praksis-dashboard for offentlig sektor.

> Klikk her for å se IT i praksis-dashboardet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites