IT i praksis 2021

IT i praksis 2021 retter søkelyset mot digitaliseringsarbeid i offentlig sektor gjennom et eget indikatorsett knyttet til digitaliseringsstrategien for stat og kommune. I årets undersøkelse ser vi i tillegg på bærekraft og vurderer hvordan offentlige virksomheter jobber med å nå FNs bærekraftsmål.

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer info

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Rune Dypdalen

Senior Consultant
T: +47 474 50 579

Rambøll Management Consulting utgir IT i praksis i samarbeid med IKT-Norge, Digitaliseringsdirektoratet, Visma og NTNU. 

IT i praksis er den mest omfattende undersøkelsen i sitt slag i Norge, og bidrar med viktige faktabaserte innspill til digitaliseringsdebatten. I år blir IT i praksis gjennomført for 14. gang. 

Meld deg på høstens lansering av IT i praksis

2. september lanserer Rambøll rapporten «IT i praksis» – en årlig undersøkelse om digitaliseringsarbeid i offentlig sektor i Norge. På lanseringen skal vi presentere hovedfunn fra undersøkelsen, der vi i tillegg har vi invitert sentrale aktører fra digitaliseringsarbeid til å delta i en politisk og faglig debatt. Meld deg på for å holde deg oppdatert om digitaliseringsarbeid i offentlig sektor og hør på spennende diskusjoner!

> Meld deg på høstens lansering av IT i praksis her

Måler temperaturen på digitaliseringen i offentlig sektor

Vi har utviklet et eget indikatorsett i lys av delmålene og innsatsområdene i digitaliseringsstrategien for stat og kommune. IT i praksis innebærer også en omfattende innbyggerundersøkelse om innbyggernes holdninger og erfaringer med digitale offentlige tjenester. 

Mer fokus på bærekraft

Nytt for året er at vi retter søkelyset mot bærekraft i offentlig sektor. IT i praksis måler status på arbeid knyttet til FNs bærekraftsmål og vurderer i hvilken grad teknologi brukes som et virkemiddel i dette arbeidet.

IT i praksis - et verdifullt redskap

IT i praksis er et verdifullt redskap for ansatte i statlige og kommunale virksomheter i deres arbeid med å nå regjeringens mål for digitalisering frem mot 2025, digital modenhet i egen virksomhet så vel som arbeid knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

Bestill 2020-utgaven av IT i praksis

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites