IT i praksis 2021

IT i praksis 2021 retter søkelyset mot digitaliseringsarbeid i offentlig sektor gjennom et eget indikatorsett knyttet til digitaliseringsstrategien for stat og kommune. I årets undersøkelse ser vi i tillegg på bærekraft og vurderer hvordan offentlige virksomheter jobber med å nå FNs bærekraftsmål.

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer info

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Rambøll Management Consulting utgir IT i praksis i samarbeid med IKT-Norge, Digitaliseringsdirektoratet, Visma og NTNU. 

IT i praksis er den mest omfattende undersøkelsen i sitt slag i Norge, og bidrar med viktige faktabaserte innspill til digitaliseringsdebatten. I år blir IT i praksis gjennomført for 14. gang.

> Last ned årets rapport her

IT i praksis 2021 ble lansert 2. september.

På lanseringen presenterte vi hovedfunn fra undersøkelsen. I tillegg ble sentrale aktører fra digitaliseringsarbeid i norsk offentlig sektor invitert til å delta i en faglig og politisk diskusjon: 

  • Paul Chaffey, Statssekretær for distrikts- og digitaliseringsministeren
  • Robert Steen - Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
  • Øyvind Husby, IKT-Norge
  • Leif Arne Brandsæter, Visma
  • Knut K. Bjorgaas, Digitaliseringsdirektoratet
  • Bjørn Villa, IT-sjef i Trondheim kommune
  • Heidi Brunborg, Lånekassen
  • Kristin Weidemann Wieland, Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Debatten berørte flere av de mest sentrale temaene i IT i praksis-rapporten, som samarbeid om å utvikle sammenhengende tjenester, kunstig intelligens og bærekraftig digitalisering. 

Rakk ikke du å få med deg lanseringen? Du kan se opptak her:

Måler temperaturen på digitaliseringen i offentlig sektor

Vi har utviklet et eget indikatorsett i lys av delmålene og innsatsområdene i digitaliseringsstrategien for stat og kommune. IT i praksis innebærer også en omfattende innbyggerundersøkelse om innbyggernes holdninger og erfaringer med digitale offentlige tjenester. 

Mer fokus på bærekraft

Nytt for året er at vi retter søkelyset mot bærekraft i offentlig sektor. IT i praksis måler status på arbeid knyttet til FNs bærekraftsmål og vurderer i hvilken grad teknologi brukes som et virkemiddel i dette arbeidet.

IT i praksis - et verdifullt redskap

IT i praksis er et verdifullt redskap for ansatte i statlige og kommunale virksomheter i deres arbeid med å nå regjeringens mål for digitalisering frem mot 2025, digital modenhet i egen virksomhet så vel som arbeid knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

Mer om IT i praksis 2021

Last ned IT i praksis 2021

Du kan bestille "IT i praksis 2021" her.


Gratis - Se enkelte indikatorer i dashboard

En forenklet visuell fremstilling av vårt indikatorsett, kan du se i vår gratis versjon av digitale IT i praksis-dashboard for offentlig sektor.

 

> Klikk her for å se IT i praksis-dashboardet

Få utvidet IT i praksis dashbord

Du har også mulighet til å bestille tilgang til et utvidet dashboard der du kan få tilgang til hele datasettet som IT i praksis bygger på.

 

> Les hva utvidet IT i praksis-dashboard inneholder, og bestill det her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites