IT i praksis 2021

IT i praksis 2021 retter søkelyset mot digitaliseringsarbeid i offentlig sektor gjennom et eget indikatorsett knyttet til digitaliseringsstrategien for stat og kommune. I årets undersøkelse ser vi i tillegg på bærekraft og vurderer hvordan offentlige virksomheter jobber med å nå FNs bærekraftsmål.

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer info

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Rune Dypdalen

Senior Consultant
T: +47 474 50 579

Rambøll Management Consulting utgir IT i praksis i samarbeid med IKT-Norge, Digitaliseringsdirektoratet, Visma og NTNU. 

IT i praksis er den mest omfattende undersøkelsen i sitt slag i Norge, og bidrar med viktige faktabaserte innspill til digitaliseringsdebatten. I år blir IT i praksis gjennomført for 14. gang. 

Sentrale funn på vei

IT i praksis lanseres høsten 2021 og sentrale funn vil bli lagt fram under presentasjonen av «Rikets tilstand» under Digitaliseringskonferansen den 26. mai.

Tema for årets konferanse er «Sammen for enklere digital hverdag», der Rambøll blant annet skal delta i en paneldiskusjon sammen med andre sentrale aktører i det nasjonale digitaliseringsarbeidet.

> Se agenda og meld deg på konferansen her

Måler temperaturen på digitaliseringen i offentlig sektor

Vi har utviklet et eget indikatorsett i lys av delmålene og innsatsområdene i digitaliseringsstrategien for stat og kommune. IT i praksis innebærer også en omfattende innbyggerundersøkelse om innbyggernes holdninger og erfaringer med digitale offentlige tjenester. 

Mer fokus på bærekraft

Nytt for året er at vi retter søkelyset mot bærekraft i offentlig sektor. IT i praksis måler status på arbeid knyttet til FNs bærekraftsmål og vurderer i hvilken grad teknologi brukes som et virkemiddel i dette arbeidet.

IT i praksis - et verdifullt redskap

IT i praksis er et verdifullt redskap for ansatte i statlige og kommunale virksomheter i deres arbeid med å nå regjeringens mål for digitalisering frem mot 2025, digital modenhet i egen virksomhet så vel som arbeid knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

Bestill 2020-utgaven av IT i praksis

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites