IT i praksis 2020

IT i praksis er en av de mest omfattende og viktigste undersøkelsene om strategisk bruk av IT og av arbeidet med digitalisering i offentlig sektor. Vi ønsker med undersøkelsen å bidra med viktige innspill til den norske digitaliseringsdebatten. I 2020 ser vi blant annet på etterlevelsen av digitaliseringsstrategien for offentlig sektor.

IT i praksis 2020

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer info

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Ane Hallan Kløvrud

Konsulent
T: +47 901 04 171

Rambøll Management Consulting utgir IT i praksis i samarbeid med IKT-Norge, Visma, Digitaliseringsdirektoratet, NTNU og Den Norske dataforeningen. I år lanseres studien for 13. gang.

Tema for 2020 er regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og hvordan statlige virksomheter og kommuner følger opp denne - gjennom deres vurderinger av digital modenhet og sitt arbeid med digitalisering og digital innovasjon. Vi måler i tillegg innbyggernes holdninger og erfaringer med digitale offentlige tjenester.

Se webinar om de første funnene av IT i praksis

Offentlig sektor har løftet nivået på digitale tjenester det siste året. Digitaliseringen i kommunene har skutt fart, men i seks av ti kommuner løses mange viktige oppgaver fremdeles manuelt. Det viser resultatene fra «IT i praksis» 2020.
 
Gikk du glipp av webinaret 28. mai, kan du se opptak og få høre de første funnene fra årets rapport. I tillegg diskuteres hvordan Korona-krisen endret vår forståelse av digitalisering, og hvordan videre digitaliseringsarbeid i offentlig sektor kan bygge på disse erfaringene. I panelet hører du Paul Chaffey, statssekretær for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) med innlegg, Bjørn Arild Gram (Sp) og Liv Freihow (IKT-Norge). 
 
Hvordan kommune-Norge har klart å omstille seg i en periode med både kommunereform og Covid-19 er tema i en samtale mellom digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune, Torbjørn Pedersen, Hilde Tonne (Rambøll/Forskningsrådet), Torbjørn og Leif Arne Brandsæter (Visma). 

Klikk og se hele webinaret her 

«Koronakrisen ga oss en unik mulighet til å undersøke om det har skjedd en endring i digital modenhet og kompetanse, eller i innbyggernes holdninger til digitale offentlige tjenester.»

Morten Skodbo, Direktør Rambøll Management Consulting

> Få utvalgte resultater fra i IT i praksis 2020

IT i praksis måler den digitale temperaturen i stat og kommune

IT i praksis kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen strategisk bruk av IT og digitalisering i de 500 største offentlige virksomhetene i Norge. I rapporten presenteres og analyseres resultatene fordelt på en rekke ulike temaer, kombinert med Rambølls erfaringer og rådgivning. I tillegg har vi en egen innbyggerundersøkelse som måler innbyggernes holdninger og erfaringer med offentlige, digitale tjenester.

Undersøkelsen er med på å danne et faktabasert fundament for digitaliseringsdebatten i Norge. Samtidig vil IT i praksis være et nyttig redskap for offentlige virksomhets- og digitaliseringsledere i deres daglige arbeid med digitalisering og digital innovasjon.

I 2019 omhandlet IT i praksis temaer som digital modenhet, strategi, datahåndtering, brukerinvolvering, sammenhengende tjenester, samarbeid og deling og gjenbruk av data. I 2020 undersøker vi hvordan stat og kommune etterlever regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Vi ser på digital modenhet og peker på mulige utfordringer – og muligheter – for det videre digitalisering- og innovasjonsarbeidet i det offentlige.

> Du kan bestille rapporten "IT i Praksis 2019" her

Du kan bestille rapporten «IT i praksis 2020» i etterkant av lanseringen til høsten. Foreløpige funn fra IT i praksis publiseres i etterkant av webinaret 28. mai.

Bestill "IT i praksis 2019"

"IT i praksis 2019"

Du kan bestille "IT i praksis 2019" her.

Rapporten koster kr. 995,- ink. moms.


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites