IT i praksis 2020

IT i praksis 2020 retter søkelyset mot regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi for stat og kommune. Gjennom indikatorsett knyttet til strategiens mål og innsatsområder vurderer vi hvordan offentlige virksomheter følger opp strategien, samtidig som vi retter et kritisk blikk på innholdet.

IT i praksis 2020

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer info

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Ane Hallan Kløvrud

Konsulent
T: +47 901 04 171

> Bestill rapporten IT i praksis 2020 her

Rambøll Management Consulting har gjennomført IT i praksis 2020-undersøkelsen for 13. gang i samarbeid med IKT-Norge, Visma, Digitaliseringsdirektoratet, Den norske dataforening og NTNU. IT i praksis er den mest omfattende undersøkelsen av sitt slag i Norge, og bidrar med viktige faktabaserte innspill til digitaliseringsdebatten.

Tar temperaturen på digitaliseringen av offentlig sektor

Vi har utviklet et eget indikatorsett i lys av delmålene og innsatsområdene i digitaliseringsstrategien for stat og kommune. IT i praksis omfatter også en omfattende innbyggerundersøkelse om innbyggernes holdninger og erfaringer med digitale offentlige tjenester. 

I tillegg presenterer IT i praksis-rapporten i tradisjonen tro ulike suksesshistorier og strategiske utfordringer i digitaliseringsarbeidet knyttet til sentrale temaer som utvikling av sammenhengende og bærekraftige tjenester. 

IT i Praksis - et verdifullt redskap

IT i praksis et verdifullt redskap for statlige og kommunale virksomhetsansvarlige og digitaliseringsansvarlige i deres arbeid med å nå målene for digitalisering frem mot 2025.

Rapporten lanseres i et digitalt format i 2020, gitt koronasituasjonen. 


«Gjennom rapportens beskrivelser av nåsituasjon, utfordringer og beste praksis, er rapporten et verdifullt verktøy for kvalitetssikring av dagens og fremtidens strategiske beslutninger knyttet til utvikling i offentlig sektor.»

- Morten Skodbo, Administrerende direktør Rambøll Management Consulting 


En visuell fremstilling av vårt indikatorsett, som rapporten bygger på, kan du se i vårt nye digitale IT i praksis dashboard for offentlig sektor.

> Klikk her for å bestille IT i praksis-dashboardet

Bestill "IT i praksis 2020"

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites