IT i praksis 2020

IT i praksis er en av de mest omfattende og viktigste undersøkelsene om strategisk bruk av IT og av arbeidet med digitalisering i offentlig sektor. Vi ønsker med undersøkelsen å bidra med viktige innspill til den norske digitaliseringsdebatten og gi stat og kommune et nyttig redskap i sitt arbeid med digitalisering og innovasjon. I 2020 retter vi søkelyset mot digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. 

IT i praksis 2020

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer info

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Ane Hallan Kløvrud

Konsulent
T: +47 901 04 171

Rambøll Management Consulting utgir IT i praksis i samarbeid med IKT-Norge, Visma, Digitaliseringsdirektoratet, NTNU og Den Norske dataforeningen. I år lanseres studien for 13. gang.

Digitaliseringsstrategien i offentlig sektor

IT i praksis 2020 retter søkelyset mot digitaliseringsstrategien i offentlig sektor. Tema for 2020 er regjeringens og KS sin digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

Vi undersøker og vurderer hvordan stat og kommune følger opp denne, fordelt på strategiens mål for 2025 og tilknyttede innsatsområder.

Vi måler i tillegg innbyggernes holdninger og erfaringer med digitale offentlige tjenester. I tillegg til å publisere en rapport, presenterer vi for første gang i år IT i praksis-undersøkelsen i Rambølls digitale IT i prakis-dashboard. 

> Klikk her for å bestille IT i praksis-dashboardet

Tilgang til aggregerte data

Rambølls IT i praksis-dashboard er et omfattende dashboard som vil gi din virksomhet tilgang til aggregerte data fra IT i praksis, fordelt på statlige virksomheter og kommuner. Dashboardet gir oss et unikt visuelt bilde av hvor langt offentlig sektor har kommet med sitt digitaliseringsarbeid, basert på virksomhetsledere og digitaliseringslederes egenrapportering. Rambølls IT i praksis-dashboard er et nyttig verktøy, både for offentlige virksomheter i sitt digitaliserings- og innovasjonsarbeid og for sentrale premissgivere for dette arbeidet.

Se webinar om de første funnene av IT i praksis

Offentlig sektor har løftet nivået på digitale tjenester det siste året. Digitaliseringen i kommunene har skutt fart, men i seks av ti kommuner løses mange viktige oppgaver fremdeles manuelt. Det viser resultatene fra «IT i praksis» 2020.
 
Gikk du glipp av webinaret 28. mai, kan du se opptak og få høre de første funnene fra årets rapport. I tillegg diskuteres hvordan Korona-krisen endret vår forståelse av digitalisering, og hvordan videre digitaliseringsarbeid i offentlig sektor kan bygge på disse erfaringene. I panelet hører du Paul Chaffey, statssekretær for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) med innlegg, Bjørn Arild Gram (Sp) og Liv Freihow (IKT-Norge). 

Klikk og se hele webinaret her 

Hvordan kommune-Norge har klart å omstille seg i en periode med både kommunereform og Covid-19 er tema i en samtale mellom digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune, Torbjørn Pedersen, Hilde Tonne (Rambøll/Forskningsrådet), Torbjørn og Leif Arne Brandsæter (Visma). 

«Koronakrisen ga oss en unik mulighet til å undersøke om det har skjedd en endring i digital modenhet og kompetanse, eller i innbyggernes holdninger til digitale offentlige tjenester.»

Morten Skodbo, Direktør Rambøll Management Consulting

> Få utvalgte resultater fra i IT i praksis 2020

Bestill "IT i praksis 2019"

"IT i praksis 2019"

Du kan bestille "IT i praksis 2019" her.

Rapporten koster kr. 995,- ink. moms.


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites