IT i praksis

"IT i praksis" er en undersøkelse som setter fokus på strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Rambøll Management Consulting, IKT-Norge og Visma ønsker med undersøkelsen å bidra til IT-utviklingen i offentlig og privat sektor.

"IT i praksis 2018"

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer info

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Espen Trømborg

Konsulent
T: 4807 0137

Rambøll Management Consulting utgir "IT i praksis" i samarbeid med IKT-Norge. Undersøkelsen ble lansert for 11. gang den 4. juni 2018.
"IT i praksis" er en av de mest omfattende og viktige undersøkelsene om strategisk og forretningsmessig bruk av IT i både private og offentlige virksomheter.

Du kan bestille rapporten "IT i Praksis 2018" lenger nede på siden.

"IT i praksis" kartlegger bruken av IT i 500 virksomheter

"IT i praksis" kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. I rapporten presenteres og analyseres resultatene fordelt på en rekke ulike temaer. Som en del av "IT i praksis" fremlegges også utvalgte strategiske utfordringer de kommende årene.

Undersøkelsen er med på å danne et faktabasert fundament for debatten om den videre IT-utviklingen i Norge, både i offentlig og privat sektor. Samtidig vil "IT i praksis" være et nyttig redskap for både virksomhetsledere og IT-ledere i deres daglige arbeid med IT.

Bestill "IT i praksis 2018"

"IT i praksis 2018"

Du kan bestille "IT i praksis 2018" her.

Rapporten koster kr. 995,- ink. moms.


Hvor smarte er norske byer og hvilke ambisjoner har de?

"IT i praksis - smarte byer og bærekraftige løsninger" er en utvidelse av IT i praksis, som tar for seg arbeidet med smarte byer i Norge, hvilke utfordrigner som oppleves og hva de beste gjør for å lykkes. 

Last ned utvidelsen


Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider