IT i praksis 2019

IT i praksis 2019 undersøker strategi, trender og erfaringer knyttet til digitalisering i de 500 største private og offentlige norske virksomhetene – og er den mest omfattende av sitt slag i Norge. Rambøll Management Consulting, IKT-Norge og Visma ønsker med undersøkelsen å bidra med viktige innspill i digitaliseringsdebatten.

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer info

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Ane Hallan Kløvrud

Konsulent
T: +47 901 04 171

Rambøll Management Consulting utgir IT i praksis i samarbeid med IKT-Norge, Visma, Difi, NTNU og Den Norske dataforeningen. Undersøkelsen ble lansert for 12. gang den 22. mai 2019.

IT i praksis er en av de mest omfattende og viktigste undersøkelsene om strategisk og forretningsmessig bruk av IT, og av arbeidet med digitalisering i private og offentlige virksomheter.

I 2019 rettes søkelyset mot offentlig sektor, med en kartlegging av digital modenhet og temaer som strategi, datahåndtering, brukerinvolvering, innovasjon, deling og gjenbruk og samarbeid på tvers.

"Gjennom funn fra praksisfeltet og Rambølls erfaringer ønsker vi å komme nærmere et svar på det store, vanskelige spørsmålet: hvordan lykkes vi med å skape en bærekraftig offentlig sektor med god utnyttelse av felles ressurser?"

Morten Skodbo, Direktør Rambøll Management Consulting

Nytt for året er også en utvidelse av innbyggerdelen av IT i praksis, om innbyggers holdninger til offentlige digitale tjenester og kommunikasjonen med det offentlige. Det er også foretatt dypdykk i tre kommunale tjenesteområder.

Du kan bestille rapporten "IT i Praksis 2019" her og lenger nede på siden.

IT i praksis måler den digitale temperaturen

IT i praksis kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. I rapporten presenteres og analyseres resultatene fordelt på en rekke ulike temaer, kombinert med Rambølls erfaringer og rådgivning.

Undersøkelsen er med på å danne et faktabasert fundament for digitaliseringsdebatten i Norge. Samtidig vil IT i praksis være et nyttig redskap for offentlige og private virksomhets- og IT-ledere i deres daglige arbeid med digitalisering.

Mer om "IT i praksis 2019"

Hvor smarte er norske byer og hvilke ambisjoner har de?

"IT i praksis - smarte byer og bærekraftige løsninger" er en utvidelse av IT i praksis, som tar for seg arbeidet med smarte byer i Norge, hvilke utfordrigner som oppleves og hva de beste gjør for å lykkes. 

Last ned utvidelsen


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites