Rapportering på kommunalt rusarbeid 2012

Årsverkene i kommunalt rusarbeid er styrket i tråd med intensjonene bak opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012). Dette fremkommer i siste rapportering på kommunalt rusarbeid, som Rambøll har utarbeidet for Helsedirektoratet.

Links og nedlastninger

Rapportering på kommunalt rusarbeid 2012


Last ned rapporten her!

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider