Kartlegging av situasjonen for barn og unge med sansetap

På oppdrag for Helsedirektoratet har vi gjennomført kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap.

Kartleggingen er basert på en spørreundersøkelse blant alle landets kommuner, samt intervjuer med barn og unge med nedsatt syn- og/eller hørsel, deres foreldre og aktører i tjenesteapparatet. Kartleggingen viser blant annet at barn og unge med nedsatt syn- og/eller hørsel har behov for en rekke ulike tjenester fra ulike forvaltningsnivå. Det finnes en rekke gode tilbud både regionalt og nasjonalt, men tjenesteapparatets kjennskap til tilbudene er i mange tilfeller begrenset og det kan være krevende for brukerne å få informasjon om sine rettigheter. I tillegg viser kartleggingen behov for bedre samhandling mellom de involverte tjenestene.

Links og nedlastinger

Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap


Rapporten kan du laste ned her

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites