Transport - på høyt og lavt nivå

Trafikkingeniørene Torbjørn Aasen Stigen og Daniel Bjerkan drøfter og forteller om ulike temaer innen transportsektoren på en faglig og underholdende måte. Podcasten har som mål å bidra til et mer faktabasert bilde av trafikale fenomener og hva dagens trafikale utfordringer virkelig er. Her drøftes problemstillinger, muligheter og dagsaktuelle saker, noen ganger vil vi også ha gjester i studio. Har du et tips til oss, innspill, ros eller ris? Kontakt oss på hoytoglavt@ramboll.no

Transport - på høyt og lavt nivå

Kontakt

Daniel Bjerkan

Ingeniør
T: +47 473 77 226

Her vil episodene dukke opp etterhvert som de produseres:

Torbjørn og Daniel presenterer trafikkdata fra perioden med lockdown og etter på grunn av Covid-19. De diskuterer og stiller spørsmål knyttet til hvilke varige endringer vi kan oppleve, og om vi nå har fått et dytt av å praktisere mer bærekraft innen transport.

 

Episode 6: I tiårets første episode av podcasten "Transport - På høyt og lavt nivå" oppsummerer gutta hva som har preget transportbildet det siste tiåret, og deres forventinger til det nye. I tillegg diskuteres de trafikale effektene av forkjørsregulering, samt når og hvor forkjørsregulering er aktuelt. Torbjørn får også et dilemma han må svare på.

 

Episode 5: I femte episode diskuterer Torbjørn og Daniel temaet trafikksikkerhet og gir en overordnet gjennomgang av arbeidet som gjøres for å redusere antallet drepte og skadde i trafikken. De ser både på historiske data og hvordan ulykkesbildet har endret seg i Norge siden etterkrigstiden samt hvilke primære forhold som påvirker risikoen i vegtrafikken. I tillegg er det Daniel sin tur til å svare på et uforberedt spørsmål i den faste spalten "X eller Y".

 

Episode 4: Torbjørn og Daniel tar opp årets fylkes- og kommunevalg og temaet bompenger som tilsynelatende var det mest omdiskuterte temaet i årets valg. Spiller bosetning noen rolle i hva vi stemmer? Hvilke andre drivere finnes for våre meninger innen bompenger? Og hvilke effekter har ulike former for bompengeinnkreving? Finnes det noen positive effekter? Denne gangen er detTorbjørn som må svare på et uforberedt dilemma i den faste spalten "X eller Y".

 

Episode 3: Episoden tar for seg hva som er driverne bak trafikkvekst innen transportsektoren og hvordan dette benyttes i arbeidet med nye vegprosjekter og vurdering av trafikkavvikling. Daniel må denne gangen svare på et spørsmål i den faste spalten "X eller Y".

 

Episode 2: Episoden tar for seg ulike nivåer av automasjon for selvkjørende biler og hvilken påvirkning som kan forventes av teknologien både trafikale påvirkninger og noen mer samfunnsmessige endringer. I tillegg er det Torbjørn sin tur til å svare på et dilemma i den faste spalten "X eller Y".

 

Episode 1: Pilot episoden til podcasten Transport - På høyt og lavt nivå er en introduksjon av podcastens to verter Torbjørn og Daniel. Hovedsakelig blir deres reisevaner tatt opp og diskutert, samt hvilken påvirkning deres valg har i en større sammenheng, f. eks på miljøet. Episoden presenterer også vertene i privat sammenheng og danner grunnlaget for kommende episoder i podcasten.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites