Webinar: 10 måneder med hjemmekontor - hva har vi lært?

14. januar 2021
Fra mars 2020 frem til nå har de aller fleste jobbet hjemmefra, og mye tyder på at hjemmekontor vil være en stor del av hverdagen en stund ut i 2021. Temaer som fjernledelse, produktivitet og digitale kontaktpunkter er mye omdiskutert i dagens situasjon. Det blir hevdet av koronapandeminen har endret måten arbeidslivet blir organisert på for godt.
 10 måneder med hjemmekontor - hva har vi lært?

10 måneder med hjemmekontor - hva har vi lært?

Kontakt

Vetle Høivang

Seniorkonsulent

Vi gjentar suksessen fra i fjor høst og inviterer til nytt webinar.

Rambøll har i løpet av det siste året kartlagt hvordan ansatte i en rekke norske virksomheter opplever det å jobbe hjemmefra. Vi vil blant annet gå inn på:

  • Hvilke forhold skaper trivsel og god oppgaveløsing fra hjemmekontoret?
  • Vi ser flere langtidseffekter. Hvilken betydning har disse for norske virksomheter?
  • Hva skal man være spesielt oppmerksom på ved utstrakt bruk av hjemmekontor i fremtiden?

Bli med på webinar tirsdag 26. januar kl 09.00 for å høre mer om resultatene, og hva som skal til for at hjemmekontor fungerer godt både under og etter pandemien.

Ja, jeg vil gjerne melde meg på webinaret 26. januar

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites