Vinnere av Årets Anlegg 2018

8. april 2019
Årets Anlegg 2018 gikk til prosjektet Bommestad – Sky med den ikoniske Farrisbroen. Rambøll har vært rådgiver på prosjektet, som juryen kaller "ingeniørkunst".
Farrisbrua

Farrisbrua

Kontakt

Terje Dengerud

Terje Dengerud

Direktør, Samferdsel & byutvikling
T: +47 905 31 903

Strekningen mellom Bommestad og Sky i Vestfold har fått ny firefelts motorvei på E18, og inkluderer både en miljøtunnel og den ikoniske Farrisbroen. Prosjektet sto ferdig i 2018.

I juryens begrunnelse står det blant annet at «E18 gjennom Vestfold er fullført med et stykke ingeniørkunst og et spektakulært landemerke, Farrisbrua. Prosjektet har løst store tekniske og miljømessige utfordringer på en forbilledlig måte, med brufundamentering ned til 80 meters dyp, bygging i drikkevannskilden Farrisvannet, E18-trafikken gjennom anlegget og dyp byggegrop i kvikkleire. Prosjektet har oppnådd gode resultater innen HMS, kostnader, fremdrift og kvalitet takket være løsningsorienterte og samarbeidsvillige aktører.».

- Vi er svært stolte over å være en del av dette prosjektet, og glade for anerkjennelsen prisen gir. Her har våre dyktige fagpersoner gjort en formidabel innsats og brukt sin kompetanse i møte med en rekke tekniske utfordringer, sier Terje Dengerud, Rambølls direktør for Samferdsel & byutvikling.

Prisen vinnes sammen med entreprenørteamet Joint Venture Farris Bru ANS (PNC Norge og Implenia) og byggherre Statens Vegvesen. L2 Arkitekter har designet Farrisbroen

Du kan lese mer om prisen på bygg.no.

Her kan du lese mer om Rambølls innsats i prosjektet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites