Vant byggeskikkprisen i Stavanger for "god møteplass"

26. oktober 2016
- Et stolt øyeblikk og en seier for hverdagslivet, sier Rambølls landskapsarkitekt Nathaniel J. Behrends.
- Denne prisen er veldig hyggelig, men den største anerkjennelsen er å se at folk bruker området, og at det har blitt det møterommet vi håpet på.

Else Dybkjær

Else Dybkjær

Fagkoordinator, Divisjon Arkitektur & Plan
T: +47 474 65 151

Byggeskikkprisen for Stavanger deles ut årlig, for å fremme forbilledlig byutvikling og arkitektur.
Lokalsenteret og kvartalslek i vinnerprosjektet 5 ° Øst har vært et samarbeidsprosjekt mellom Link arkitektur og Rambøll landskap, byggherrer er OBOS, K2 Stavanger og Coop. Temaet for årets pris var «gode møteplasser».

Juryen bestod av to byutviklingspolitikere, byplansjefen og sivilarkitekter/landskapsarkitekt. Det ble lagt vekt på at måten prosjektene er løst på gir økte muligheter for at mennesker møtes. Til sammen 17 kandidater ble foreslått.

Gode grep
- Vi ville skape en uteplass som var trivelig, levende og stimulerte til mangfold i byen. Plassen bygger på nabolagets identitet ved å gjenta formspråk og materialbruk fra i den nærliggende Lervig Parken og Kulturaksen, forteller Behrends.
- Jeg er spesielt stolt over at vi greide å skape et betydningsfullt og populært hverdagsrom. Prosjektet viser at med gjennomtenkt planlegging og smart design er det mulig å skape levende byer, selv om budsjett og ambisjonsnivå er forholdvis beskjedent, sier han.

-Å motta årets Byggeskikkpris er et skulderklapp vi er utrolig glade og stolte for å få! Vi jobber med utgangspunkt i mennesket. Å skape gode møteplasser for trivsel, samvær og opplevelser er noe av det som er ligger vårt hjerte nært, sier landskapsarkitekt Else Dybkjær fra Rambøll Arkitektur & Byutvikling i Stavanger.

- Å se et prosjekt vi har vært med til å utarbeide bli tatt så godt imot av byens borgere samt få en pris for vårt faglige engasjement, er en ekstra motivasjonsfaktor i vår hverdag som landskapsarkitekter.

 

I begrunnelsen for nominasjonen het det:
Butikker, spisesteder og andre offentlige tilbud i 1. etasje med direkte utgang til gateplan skaper et attraktivt gateløp og bidrar til et levende byrom. Fortauet tas i bruk og spisestedene flytter ut når været er godt. Kvartalslekeplassen er tilrettelagt både for opphold og aktivitet og samler folk i alle aldre. Kvartalslekeplassen supplerer Lervigsparken og Ostehuset som byrom og møteplasser, og skaper god sammenheng på tvers av gaten.

Busstraseen og hovedsykkelruten tangerer kvartalslekeplassen og knytter prosjektet sammen med resten av byen. Her kan du hoppe av for å gjøre innkjøp, barna kan leke, benker og bord kan tas i bruk til å betrakte hverdagslivet eller du kan nyte et måltid. Prosjektet danner gode rammer for et levende hverdagsbyrom hvor planlagte og tilfeldige møter skjer, hvor gamle vennskap forsterkes og nye relasjoner oppstår.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites