Vant arkitektpris med BUS Haukeland

4. desember 2017
Det nye barne- og ungdomssykehuset på Haukeland Universitetssjukehus har vunnet Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris for 2017. Rambøll har vært med å utarbeide den unike arkitekturen, hvor barna er i fokus.
BUS Haukeland

BUS Haukeland

I år er det syvende gang Arkitektur og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut. Prisen er en hedersutmerkelse til bygg med særegen arkitektur som også tilfører nærområdet nye kvaliteter. Arkitekturen i det nye barne- og ungdomssykehuset er resultatet av et tiårig samarbeid mellom KHR Arkitekter, PKA Arkitekter og Rambøll. Schønnherr AS har stått for landskapsarkitekturen.

Frosset musikk

I juryens begrunnelse står det blant annet at bygget er en svært vellykket nyoppbygging av en institusjon for en i utgangspunktet sårbar gruppe. «Det sies at arkitektur er frosset musikk, og i dette tilfellet stemmer det (…). Man fjerner seg helt fra institusjonspreget som ofte kjennetegner store sykehus. Videre er noe av historien fra den gamle bygningsmassen tatt vare på inn i det nye bygget.»

- Det føles fantastisk å få denne utmerkelsen, sier fagansvarlig arkitekt Anders Lager fra Rambøll, som har ledet arkitektteamet bestående av ca 15 arkitekter i arbeidet.
- Dette er et prosjekt jeg personlig har jobbet med i ti år. Da er det utrolig godt å få en slik anerkjennelse. Men det viktigeste er selvsagt at brukerne setter pris på det - det er dem vi har gjort det for.

Tre motto

Lager forteller at arkitektteamet har hatt tre motto i arbeidet med prosjektet.
- For det første har vi hatt fokus på at inne- og uteområdene skal henge sammen på en god måte. Det er unikt for et slikt prosjekt, og har blitt veldig vellykket. For det andre har vi hatt et fokus på sanselighet i rom og materialer, og har brukt mye naturmaterialer, som norsk skifer, tre og glass. Dette har også juryen festet seg ved. Det tredje mottoet vårt har vært at dette skal være et sykehus i barnehøyde. Det handler om å tenke på pasienten, og skape forskjellige opplevelser for dem, forteller han.

Unike utfordringer

En spesiell utfordring har vært at brukergruppen til bygget er så sammensatt. Man har jobbet for at både pasientene, de pårørende og sykehusets ansatte skal ivaretas på en god måtes.
- Det har vært krevende, og vi har måttet gjøre noen kompromisser i løsningene, sier Lager, som mener de har lykkes med utfordringene.
- Dette er en annen type bygg enn hva brukerne er vant til, med mer åpenhet. Det fremstår ikke som et sykehus. De ansatte forteller om hvordan pasientene setter seg ute i fasaden, hvor de har utsikt utover hele byen, og at det gjør noe med dem.

Du kan lese mer om prosjektet med nytt barne- og ungdomssykehus på Haukeland her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites