Rambøll utforsker fremtidens NAV

4. februar 2020

Hvordan kan NAV-kontorene bruke en innovativ og tverrfaglig tilnærming for å utvikle sin organisering og sine måter å jobbe på? Det skal Rambøll utforske sammen med samarbeidspartneren Halogen og kunden selv.

Kontakt

Iris Maria Makridis

Iris Maria Makridis

Seniorkonsulent
T: +47 924 71 481
Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Gjennom en omfattende kvalifiseringsprosess, ble det til slutt Halogen og Rambøll som fikk æren av å utvikle og lede et Stimulab-oppdrag for NAV. Arbeidet strekker seg gjennom hele 2020. Stimulab er DOGA og Digitaliseringsdirektoratets stimuleringsordning for innovasjon og tjenesteutvikling i offentlig sektor med utgangspunkt i brukernes perspektiver. 

- Vi gleder vi oss til å begynne denne reisen sammen med en modig oppdragsgiver, sier Adrian Michalak-Paulsen, leder for Forvaltningsdesignstudio i Halogen. Projektleder Iris Maria Makridis fra Rambøll Management Consulting forteller videre:

- Halogen og Rambøll har gjennom flere års samarbeid bistått oppdragsgivere i offentlig forvaltning med å utforske komplekse problemstillinger. Vi har utviklet et solid faglig fundament der våre ulike kompetanseområder forenes. Dette Stimulab-oppdraget er det fjerde i rekken i det etablerte samarbeidet. 

Mer menneskeorienterte tjenester

Kjernen i prosjektet er å utforske hvordan NAV-kontorene kan utvikle en ny organisering, nye måter å jobbe på og mer lik arbeidsmetodikk for å bidra til mer helhetlige, menneskeorienterte tjenester og en effektiv forvaltning. Prosjektet kalles «Utsiden inn», som reflekterer at utviklingsarbeidet skal baseres på perspektiver fra dem som mottar og tilbyr NAVs tjenester.

Flere små NAV-kontor vil sammenslås til nye, større kontorer, blant annet på grunn av kommunereformen. I dette prosjektet er fem kontorer med som piloter, blant annet nye NAV Lillestrøm (tidligere Fet, Sørum og Skedsmo) , som har erfaring med bruk av tjenestedesign.

Trippel diamant

I Stimulab benyttes rammeverket «den triple diamant», som bidrar til en åpen og eksperimenterende tilnærming, hvor man ikke kjenner det endelige resultatet i forkant. Sluttresultatet kan være noe som umiddelbart kan implementeres, eller beskrive en helt ny tjeneste som krever ytterligere samordning og/eller finansiering. I så fall brukes sluttresultatet som plattform for videre utvikling.

- Å utforske organiseringen og arbeidsmåtene i NAV med en innovativ og tverrfaglig tilnærming, som kombinerer tjenestedesign med endringsledelse, gevinstrealisering, digital transformasjon og organisasjonsutvikling, tror vi kan gi gode forutsetninger for å utforske nye og menneskeorienterte tjenester, sier Iris Maria Makridis, seniorkonsulent og prosjektleder fra digitalisering og forvaltningsutvikling i Rambølls konsulentdivisjon. 

I alt 10 konsulenter og eksperter fra Halogen og Rambøll bidrar til projektet.

> Her kan du lese mer om Stimulab-ordningen

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites