Rambøll-undersøkelse gir innsikt i hjemmekontoret

8. mai 2020

- Det er viktig for oss å vite hvordan medarbeiderne har det på hjemmekontor, både fysisk, mentalt og digitalt, slik at vi i ledelsen kan tilrettelegge på best mulig vis i den spesielle situasjonen. Derfor valgte vi å kjøre en intern undersøkelse på alle medarbeiderne, sier administrerende direktør Ole-Petter Thunes.

 

 

 

  

Undersøkelsen gir umiddelbar innsikt i de ansattes opplevelse av situasjonen på hjemmekontoret. Her er adm.direktør Ole-Petter Thunes på sitt eget hjemmekontor.

Undersøkelsen gir umiddelbar innsikt i de ansattes opplevelse av situasjonen på hjemmekontoret. Her er adm.direktør Ole-Petter Thunes på sitt eget hjemmekontor.

Kontakt

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Ved hjelp av et elektronisk spørreskjema distrubert til alle ansatte i Rambøll Norge, ble hjemmekontor-situasjonen i bedriften kartlagt. Undersøkelsen tok for seg hvordan Rambølls medarbeidere har det på hjemmekontor, og ble gjennomført med Rambølls eget verktøy SurveyXact.

 

- Måleverktøyet er anerkjent og leveres av Rambøll Management Consulting. Derfor var det helt naturlig å benytte det i informasjonsinnhentingen, sier Thunes.

Verktøyet benyttes av hundrevis av offentlige og private virksomheter i Skandinavia. Teamet som jobber med SurveyXact er eksperter på både design, teknisk oppsett, gjennomføring, analyse og rapportering av alle typer spørreundersøkelser, og er dermed til stor hjelp for å få så god innsikt om medarbeiderne som mulig.

 

- Det er viktig for oss å ha et godt datagrunnlag slik at vi kan tilrettelegge for effektivt arbeid og god trivsel, og sette inn riktige tiltak der det skulle være behov, sier Thunes.

 

Har nødvendig teknologi, men savner kolleger

Med nærmere 1000 respondenter gir resultatene et godt bilde på hvordan Rambølls medarbeidere håndterer tilværelsen med hjemmekontor. I sum opplever de fleste at det går fint å arbeide hjemmefra, og 92 prosent mener de har den nødvendige teknologien som trengs for å løse arbeidsoppgavene. Den største utfordringen med hjemmekontoret er det sosiale. Hele 91 prosent oppgir at de savner kollegene sine.

 

- Svarene viser at våre medarbeidere har klart å omstille seg fra kontor til hjemmekontor på imponerende kort tid. Det er gledelig å få bekreftet at de aller fleste har taklet overgangen til hjemmekontor på en god måte. Samtidig er savnet av kollegene en indikator på at vi har et godt arbeidsmiljø, avslutter Thunes.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites