Rambøll undersøker bruken av digitaliserte løsninger for integritetsstyring i offshore-industrien

31. mai 2021
Rambøll har inngått avtale med Petroleumstilsynet (Ptil) om en studie for å undersøke bruk og utbredelse av digitaliserte løsninger som Structural Health Monitoring Systems (SHMS) innen offshore-industrien.
Rambøll har inngått avtale med Petroleumstilsynet (Ptil) om en studie for å undersøke bruk og utbredelse av digitaliserte løsninger som Structural Health Monitoring Systems (SHMS) innen offshore-industrien.

Rambøll har inngått avtale med Petroleumstilsynet (Ptil) om en studie for å undersøke bruk og utbredelse av digitaliserte løsninger som Structural Health Monitoring Systems (SHMS) innen offshore-industrien.

Studien vil blant annet inkludere en prosess med kunnskapsinnhenting der eksisterende digitale strukturelle overvåkningsteknologier vil bli identifisert og vurdert med hensyn til blant annet modenhet, begrensninger og pålitelighet.
Hensikten med å kartlegge eksisterende digitale teknologier er å systematisere informasjonen som er innhentet gjennom overvåking av offshore-strukturer, og hjelpe operatører med å få mer og bedre informasjon om den strukturelle integriteten knyttet til deres offshore-strukturer. Utover det er hensikten også å bidra til en økt forståelse av sikkerhet og faktiske anvendelser av de evaluerte løsningene.

Støtter et behov i bransjen

-Bransjen vår tar i økende grad i bruk de nye mulighetene innen digitale teknologier. Dette prosjektet støtter et bransjebehov for å komme i gang med etablering av systematiske og standardiserte metoder for implementering i fremtidig integritetsstyring, sier Ulf. T. Tygesen, i Technical Development Management, Ramboll Energy, skaper av Ramboll True Digital Twin Technology.

Resultatet av studien vil være utviklingen av et "state-of-the art-dokument", som blant annet beskriver fordeler og nytteverdien ved bruken av digitaliserte løsninger for integritetsstyring og tilstandsovervåking av offshore strukturer, som for eksempel understell for plattformer, oppjekkbare rigger og flytende strukturer. Dessuten vil dokumentet inneholde konkrete anbefalninger om praktisk bruk av "Structural Health Monitoring Systems" innenfor offshore-industrien.

Utvikling av internasjonale standarder

- Prosjektet er videre ment å brukes som plattform for kommunikasjon og tilpasning innen profesjonelle områder og gjennom det utvikle internasjonale strukturelle standarder. Utvikling av standarder innen strukturell integritetsstyring for å inkludere flere forskrifter og veiledning innen overvåking og tilhørende teknologier, er en nøkkelfaktor for å øke sikkerhets- og kontrollnivået i bransjen, sier Jens Kelly-Rosenville, Technical Manager i Rambøll Energy.

Rapport av global interesse

Rambøll har nærmere 20 års erfaring med å bruke innovative «Structural Health Monitoring Systems» for offshore-strukturer, som vil tas inn i studien. Rambølls innovative SHMS-teknologi er referert til som “The True Digital Twin”, som har blitt brukt i flere tjenester relatert til strukturell integritetsstyring, for eksempel prosjekter for levestidsforlengelse, "root cause analyses" og avdekking av endringer av strukturell integritet.

-Dette er et viktig prosjekt innenfor et område, som for tiden får mye oppmerksomhet. Den endelige rapporten for dette prosjektet vil ikke bare være viktig for norske operatører, men den er også av stor interesse globalt, sier Nadir Azam, Global Business Development Manager, i Rambøll Energy.

For mer informasjon: kontakt: Nadir Azam, +47 408 22 896 - e-post: NAAZ@ramboll.com

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites