Stolt partner av verdens største ordførersamling

7. oktober 2019

Byene våre spiller en nøkkelrolle i utviklingen av bærekraftige løsninger og samfunn. Derfor er Rambøll aktiv partner på det internasjonale toppmøtet C40 World Mayors Summit, som i år går av stabelen i København.

Bird's eye view of the Bike Snake bridge in Copenhagen

Bird's eye view of the Bike Snake bridge in Copenhagen

Kontakt

Jesper Fabricius

Communication Director, Denmark
T: +45 5161 6781

- Partnerskapet er en unik mulighet for Rambøll som samfunnsrådgiver. Her kommer vi i dialog med byer som jobber for å bekjempe klimaendringer, forklarer Rambølls CEO Jens-Peter Saul.

Toppmøtet samler ordførere og andre beslutningstakere fra mer enn 90 av verdens største byer. Til sammen representerer disse mer enn 700 millioner borgere fra hele verden. I år holdes arrangementet i København den 9. til 12. oktober.

Presenterer beredskapsundersøkelse for klimatiltak
Under toppmøtet vil Rambøll diskutere og dele erfaringer om hvordan innsikt fra innbyggere kan brukes i planleggingsprosessen rundt klimahandlingsplaner. Blant annet vil Rambøll presentere en beredskapsundersøkelse for klimatiltak. Studien ser på innbyggernes rolle i ulike klimatiltak, hvor stor beredskapen mot klimaendringer er, og hvilke drivere og barrierer for atferdsendring som finnes i befolkningen. Undersøkelsen skal gi inspirasjon til hvordan byer kan implementere klimahandling og bærekraftige løsninger gjennom samarbeid med innbyggerne og gjennom innbyggeraksjon.

Rambøll spiller en nøkkelrolle på flere underarrangementer i løpet av toppmøtet.

Les mer om Rambølls rolle på C40 World Mayors Summit her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites