Stengte skoler øker forskjellene

17. april 2020

Åpning av skole og barnehage i ukene fremover er gledelig for mange, samtidig må vi forberede oss på langsiktige konsekvenser koronakrisen gir også for barn og unge: nemlig økende forskjeller. 

KONTAKT:

Clas Lenz

Managing Consultant
T: +47 959 18 869
Hanne Holden Halmrast

Hanne Holden Halmrast

Senior Consultant
T: +47 470 69 858

Hege Hellvik

Manager
T: +47 90103825

Innlegget ble først publisert i Dagsavisen, papiravis 16. april 2020.
Av Clas Lenz, Hanne Holden Halmrast og Hege Hellvik

Mange har poengtert hva stengte skoler og barnehager gjør her og nå. Bl.a. melder NHO om produksjonstap på 300 mill. dagen.

Det er også stor variasjon i hjemmeskole-tilværelsen. En bekjent gjenfortalte gleden fra førsteklassingen som hadde lært mye mer enn hun gjorde på skolen. Hun hadde plutselig én-til-én-oppfølging tilpasset eget læringsnivå.

Men dette gjelder ikke alle barn. Mange foreldre har ikke tid, overskudd eller evne til å hjelpe. Det kan handle om jobb, helse og/eller språk. Dette er ulikheter som bekymrer.

Vi må tillate oss å se noen måneder, og år, frem i tid. Vår største bekymring er at den stengte perioden forsterker forskjeller i samfunnet. Vi vet fra før at forskjellene mellom flinke og ikke fullt så flinke elever forsterkes i løpet av sommerferien og at barn i ressurssterke familier har høyere utbytte av hjemmelekser

Det som skjer utenfor skolen har stor innvirkning på skoleprestasjoner. Og akkurat nå skjer alt utenfor skolen. 

Selv små forskjeller tidlig i skoleforløpet har store konsekvenser når det gjelder utenforskap: frafall i videregående, jobbmuligheter og helse. Økende ulikhet bør bekymre oss alle – det kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet vårt, bl.a. fremtidig økonomi og befolkningens tillitt.

Vi må være villige til å investere i å motvirke forskjellene. Vi må tørre å styrke elevene som trenger et løft, og sette av ressurser til det. 

Koronasituasjonen gir også unike muligheter: skoleeiere og Kunnskapsdepartementet må undersøke hvilke tiltak som har positive effekter, også i hjemmeundervisningen. Lærere får i dag en ny type kontakt med hjemmet. Det er kilde til ny innsikt som kan styrke skolen som utjevningsaktør. Vi tror nemlig at skole og barnehage er sentral i å sikre et bærekraftig samfunn også fremover.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites