Erna Solberg til arrangement om smarte byer

6. september 2018
300 personer tok turen til Oslo Rådhus da Rambøll, IKT Norge og Visma inviterte til presentasjon av rapporten "IT i praksis- smarte byer og bærekraftige løsninger". Blant dem var statsminister Erna Solberg.
Erna Solberg under lanseringen av "IT i praksis - Smarte byer og bærekraftige løsninger"

Erna Solberg under lanseringen av "IT i praksis - Smarte byer og bærekraftige løsninger"

Kontakt

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

- Hvordan skal Norge lykkes med å utvikle smarte byer som er levende, bærekraftige og gode å bo i? Rapporten viser tydelig at smart-tematikken fremdeles er i sin spede begynnelse og det mangler en bølge av konkrete initiativer. Samtidig er ambisjonene høye, sier Morten Skodbo, direktør i Rambøll Management Consulting.

Urbanisering, demografiske endringer, ressursknapphet, klimaforandringer, globalisering og digitalisering har gjort at fokuset på smarte byer og bygder har økt betydelig de siste årene. Ideen er at teknologi og datadeling kan gjøre samfunn mer levedyktige, forbedre levekårene for innbyggerne, og bidra til å skape en bærekraftig og ressurseffektiv fremtid.

- Helhetlig tankegang er en nøkkelfaktor for suksess. Det er ikke så smart å jobbe alene når man kan få til mer sammen med andre. Det er heller ikke smart å lage løsninger før man har kartlagt brukernes reelle behov og ønsker. Smartby-satsningene må derfor basere seg på samarbeid – både på tvers av fagområder internt i kommunene, og med eksterne aktører, utdyper Skodbo.

Også statsminister Erna Solberg la i sitt innlegg vekt på at samarbeid  mellom private og offentlige aktører er en nøkkel om man skal sikre at fremtidens byer blir gode å leve i.
Det er tydelig at interessen er stor rundt tematikken smarte byer. Også byrådsleder Raymond Johansen, Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune, Ove Fredheim, Leder business Telenor Norge, Runa Haug Khoury, fagsjef Bellona og Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge hadde tatt seg tid til å komme for å dele sine refleksjoner.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites