Over halvparten trives på hjemmekontor, men unge menn trives minst

4. mai 2020

Ramboll har gjennomført en trivselsundersøkelse blant sine ansatte, som viser at 64 prosent av de som har hjemmekontor trives. Kvinner i 40 åra med store barn trives best, mens unge menn som bor alene ikke trives like bra.

Nesten alle de 1500 ansatte i Rambøll Norge flyttet til hjemmekontor, og det var viktig for ledelsen å finne ut av hvordan det fungerte for ansatte i ulike situasjoner i hjemmet. Her er HR-direktør Victoria Bodak på sitt eget hjemmekontor.

Nesten alle de 1500 ansatte i Rambøll Norge flyttet til hjemmekontor, og det var viktig for ledelsen å finne ut av hvordan det fungerte for ansatte i ulike situasjoner i hjemmet. Her er HR-direktør Victoria Bodak på sitt eget hjemmekontor.

Kontakt

Victoria Bodak

Victoria Bodak

HR-direktør Rambøll Norge
T: +47 406 26 390

For svært mange nordmenn har hverdagen blitt nærmest snudd på hodet med hjemmekontor og for noen også hjemmeskole, som følge av koronaviruset. Bakgrunnen for undersøkelsen var å finne ut av hvordan folk faktisk hadde det der hjemme når dagene blir til uker og måneder der lederne ikke kan se medarbeiderne i øynene eller lese kroppsspråket deres. Over 950 ansatte svarte på undersøkelsen.

 

- Vi visste ikke hvordan folk hadde det der hjemme. Både med hensyn til det fysiske og digitale arbeidsmiljøet, men mest av alt med tanke på det mentale stresset det er å sjonglere en rapporteringsdeadline med en 7-åring som ikke fikser matteleksa, samtidig som påskeferien går i vasken, sier Knut Landstad, som er HMSK-sjef i Rambøll Norge. 

 

Omstiller seg raskt

Svarene fra undersøkelsen viser at det er mulig å omstille seg fullstendig på kort varsel, ettersom kun 20 prosent var vant til å benytte hjemmekontor i særlig grad.

 

Det er de på over 50 år som i minst grad synes arbeidssituasjonen er en belastning.  Småbarnsforeldrene synes arbeidssituasjonen er svært krevende, men de trives ganske godt på hjemmekontoret likevel. De som scorer lavest på trivsel er de unge menneskene under 30 som bor alene.

 

- Selv om kontorene nå gradvis gjenåpnes, vil det fremdeles bli mye hjemmekontor framover. Utfordringen er ikke den fysiske arbeidssituasjonen eller å ha tilgjengelig nødvendig teknologi, her scorer vi like høyt som i en normal situasjon. Folk har det de trenger for å få gjort jobben sin, sier Landstad.

 

Mangel på sosial kontakt en belastning

Selv om vi har møter på Skype og Teams så blir det ikke det samme som å være på kontoret, viser undersøkelsen. Hele 91 prosent savner kollegaer, og 61 prosent savner fysiske møter. Og nesten halvparten savner kantina.

 

- Man møtes ikke tilfeldig ved kaffemaskinen og slår av en prat, og man kan ikke bare snu seg til kollegaen og stille et spørsmål. Undersøkelsen viser helt tydelig at jobben som sosial arena ikke må undervurderes, sier Victoria Bodak, HR-direktør i Rambøll Norge.

 

Hele 54 prosent på hjemmekontor synes det er belastende å ha lite sosial kontakt, og det er spesielt de unge som bor alene, og en overvekt av kvinner. Og her strekker savnet seg utover kontoret, for nesten halvparten av de unge som bor alene savner sosiale treff med kolleger utenom jobb mye. Det er også de yngre som savner sin leder mest.

 

- Mange andre organisasjoner vil nok kjenne seg igjen i at det ikke nødvendigvis er krisen som har vært det mest utfordrende å håndtere, men at ledelse har blitt mye vanskeligere når den er fjernledelse. Her må det tenkes nytt på hvordan vi støtter opp om lederne så de kan følge opp medarbeiderne sine og ikke minst fange opp de som sliter, sier Bodak.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites