Fra feriested til helårsdrøm

4. november 2019
Slik vil vi gjøre Fredrikstad til en enda bedre by!
Nils Andre Buer, Hege Saxebøl Moum og Stian Kristiansen fra Rambølls Fredrikstadkontor.

Nils Andre Buer, Hege Saxebøl Moum og Stian Kristiansen fra Rambølls Fredrikstadkontor.

Kontakt

Nils André Buer

Nils André Buer

Avdelingsleder Bygg, kontoransvarlig
T: +47 951 53 587

- Skal vi bidra til god samfunnsutvikling må vi vite hva folk er opptatt av. Derfor har Rambøll spurt nesten 4000 nordmenn om hva de mener gjør en by attraktiv å bo i, sier kontorleder i Fredrikstad, Nils Andre Buer.

97 prosent svarte at trygghet er det viktigste for at en by er attraktiv. Samtidig svarer også 93 prosent at de føler seg trygge der de bor. Trygghet er et privilegium som vi må jobbe for å bevare.

Et annet tema som opptar mange er arbeidsmulighetene i området, 79 prosent svarte at det er viktig. Samtidig svarte 48 prosent stykker at dette gjelder den byen de selv bor i.

På Rambøllkontoret i Fredrikstad jobber en tverrfaglig og samfunnsengasjert gjeng med prosjekter som bidrar til begge deler.

Viktig jobb
- Bra byer er ikke godt nok, vi skal jobbe for bedre byer for oss og dem som kommer etter oss! sier Hege Saxebøl Moum, leder for landskapsarkitektene og urbanistene.
- God byplanlegging kan for eksempel legge til rette for mer bruk av gange og sykkel, som bidrar til bedre folkehelse og mindre forurensing, og det kan skape en føles av trygghet som igjen kan bidra til arbeid. Med andre ord er det et skikkelig kinderegg som kan løse mange utfordringer samtidig.

Eksperter fra kontoret har blant annet jobbet med utformingen av Stortorget på bysiden av gangbrua og hele bryggepromenaden på begge sider av sentrum samt kunstisbanen på Kråkerøy. Andre store prosjekter de har jobbet med er Onsøy Sykehjem, Gudeberg skole og Rolvsøy barnehage.

- Det er givende å bidra inn i prosjekter som former nærmiljøet og folks liv. Vi lager ikke bare skoler, sykehus, veier og lekeplasser, men levende byer, steder hvor folk utvikler seg og lærer, hvor de blir friske og hvor de møtes, sier Stian Kristiansen, leder for prosjektledelse.
- I Fredrikstad har vi fordelen av å være lokale, samtidig som vi har et nasjonalt og globalt lag i ryggen. Det gir spennende muligheter i en tid hvor endring skjer fort.

- Vi jobber for at Rambøll skal være en attraktiv og god arbeidsplass, i tillegg til at vi bidrar til å utvikle byen vi bor i og gjøre den enda bedre. Men en ting er sikkert, skal vi få til de gode bærekraftige helhetlige løsninger må vi tenke nytt og jobbe sammen! Har du lyst til å vite mer om hvordan vi vil gjøre Fredriksstad til en enda bedre by så ikke nøl med å ta kontakt, oppfordrer de tre lederne.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites