Rambøll skal utrede Folkebadet Stavanger

5. mars 2018
- Svømmeanlegg er faglig spennende. I tillegg gir det en ekstra dimensjon at arbeidet vårt potensielt vil tilføre økt folkehelse og mye glede for brukerne, sier Heather Bergsland, prosjektleder i Rambøll.

 

Prosjektutvikler Carl Inge Wathne og prosjektleder Heather Bergsland

Prosjektutvikler Carl Inge Wathne og prosjektleder Heather Bergsland

Heather Bergsland

Heather Bergsland

Department Manager

Oppdaget, for Stavanger kommune, består av å utvikle kalkyler for drifts- og byggekostnader inkludert usikkerhetsanalyser for flere alternative løsninger, samt en vurdering av folkehelsegevinst. I samarbeid med Deloitte skal også inntekter beregnes.

Lokal kunnskap med erfaringer fra Folkebadets tidligere faser, i tillegg til spesialkompetanse fra Rambøll Danmark og Rambøll Management Consulting, bidro til å vinne oppdraget.

Rambølls Stavangerkontor har god erfaring fra svømmeanlegg. I fjor gjenåpnet Gamlingen, et helårs utendørsbadeanlegg, der Rambøll bidro med prosjekteringsledelse, alle tekniske fag og landskapsarkitektur. Her var også spesialister på svømmeanlegg fra Rambøll i Danmark involvert.

- Etablering av Folkebadet og 50-meters basseng i Stavanger har vært diskutert i lang tid. Rambøll har vært en part i dette prosjektet de fem siste årene og vi er glad for at Deloitte velger Rambøll som samarbeidspartner igjen, sier Heather Bergsland.

Oppdraget er for Deloitte og frist for ferdigstillelse er 15. mars.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider