Rambøll sikter mot stjernene

25. november 2016
Rambøll skal bistå Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) i planleggingen av en forskningsradar rettet mot verdensrommet.

Radarprosjektet EISCAT 3D er samarbeid mellom Storbritannia, Finland, Japan, Kina, Sverige og Norge, og vil overvåke atmosfæren 70 - 1000 kilometer over oss. 10.000 små antenner skal skanne luftrommet for å forutsi romvær og farlig solaktivitet, i tillegg til å forstå og forutsi global oppvarming bedre.

Aldri gjort før
- Det som gjør dette antenneanlegget veldig spesielt er at det ikke er noen som har regulert et slikt anlegg tidligere! En tverrfaglig gruppe fra Rambøll bistår i denne utrolig spennende oppgaven, forteller oppdragsleder Milan Dunderovic på Rambølls Tromsø-kontor.

På oppdrag fra UiT skal Rambøll jobbe med detaljreguleringen av radaren i Skibotn i Nord-Troms. Utbygning vil foregå i fire trinn, og det skal utarbeides en reguleringsplan for trinn én og to. Her vil Rambøll blant annet utrede landbruk, landskap, reindrift og naturmangfold, for å kartlegge virkninger av EISCAT 3D.

Massivt omfang
Skibotndalen vil fungere som sender- og mottagerantenne, og omtales som kjernestasjonen i prosjektet. I tillegg til hovedantennen vil det bli bygget 10 mindre antennemoduler. Arealet rundt hovedantennen vil være på 100 x 100 m, og skal planeres så jevnt og flatt som mulig.

Selve antennen vil være en tilnærmet sirkel, med en diameter på 70 m, og bestå av 109 moduler med 91 småantenner. Modulantennene tar opp et område på ca. 10 x 10 m. Anlegget vil kreve ca. 12-14 kW elektrisk kraft i full drift, og alle antennene vil bli inngjerdet. Ved kjerneanlegget skal det settes opp et mindre bygg på 40 – 60 kvm, for plassering av datamaskiner, vedlikehold og lignende.

Internasjonalt prosjekt

I tillegg til Skibotn i Norge vil det bygges stasjoner i Bergfoss (Sverige) og Karesuando (Finland), men disse vil kun ha mottagerantenner.
Rambøll skal levere utredning på reindrift, naturmangfold, landbruk, landskap og arkeologisk kulturminner, i tillegg til ROS, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Prosjektet har nettopp startet, og skal være ferdig i juni neste år.

Litt om EISCAT
EISCAT er en internasjonal forskningsorganisasjon (internasjonal stiftelse) med hovedkvarter i Kiruna, Sverige. EISCAT ble etablert i desember 1975 og har i dag følgende vertsmedlemmer Storbritannia, Finland, Japan, Kina, Sverige og Norge. Det norske medlemskapet ivaretas av Norges Forskningsråd. Den daglige driften av det norske medlemskapet ivaretas av UiT, Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi (NT-fakultet.)

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites