Signerte rammeavtale for fergefri E39

17. desember 2019
Med Rambølls hjelp skal tre av syv fjordkrysninger på E39 bli fergefrie. Tirsdag 17.12 ble rammeavtalen med Statens vegvesen signert.
Ole-Petter Thunes (Rambøll), Olav Lahus (Rambøll), Rasmus Nord (Sweco AS) og Rune Hovda (Civil Management AS) var til stede på signeringen av rammeavtalen.

Ole-Petter Thunes (Rambøll), Olav Lahus (Rambøll), Rasmus Nord (Sweco AS) og Rune Hovda (Civil Management AS) var til stede på signeringen av rammeavtalen.

Kontakt

Terje Dengerud

Terje Dengerud

Direktør, Samferdsel & byutvikling
T: +47 905 31 903

Rammeavtalen omfatter krysningene over tre krevende strekninger på Nord-Vestlandet.

- Dette er et stort og krevende prosjekt, med svært høy prestisje. Samtidig krever det komplekse løsninger og ingeniørkompetanse i verdensklasse. Prosjektet omfatter tre strekninger der det i stor grad vil benyttes ny teknologi og nye løsninger, sier Terje Dengerud, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.

Rammeavtalen omfatter mulighetsstudier, skisseprosjekt og forprosjekt for de tre nordligste fjordkrysningene på E39. Totalt er det syv krysninger i prosjektet fergefri E39, som strekker seg fra Kristiansand til Trondheim.

Høyeste score til Rambøll
Rambøll fikk den høyeste totalscoren på tilbudet sitt, basert på parameterne pris, referanseprosjekter og kompetanse.
- At vi rangeres høyest er selvsagt svært gledelig, og sier noe om hvilken kompetanse og erfaring vi har innen krevende fjordkryssninger i Rambøll, sier Dengerud.

Et sterkt team
Rambøll vil på prosjektet samarbeide med Sweco, Civil management, Semar, Wood, Kværner, NGI, Concrete Structures, L2 arkitekter og SINTEF.
- Dette er et sterkt lag, med eksperter som utfyller hverandre på en god måte. Nå ser vi frem til det videre samarbeidet med disse og med Statens Vegvesen, avslutter Dengerud.

Den totale verdien på rammeavtalen er på 150 millioner. Rambøll vil benytte eksperter både fra Norge og andre land i arbeidet med krysningene.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites