Rambøll sentrale samfunnsrådgivere ved Oslo S.

26. august 2020
Rambøll bistår Bane NOR i to prosjekter for å forbedre fremkommelighet og skape bedre byområder i Oslo sentrum.
Ramboll bistår Bane NOR med universell utforming ved Oslo S

Ramboll bistår Bane NOR med universell utforming ved Oslo S

Kontakt

Ørjan Lydersen

Ørjan Lydersen

Avdelingsleder bane
T: +47 930 06 451

Det siste året har Rambøll, i samarbeid med Bane NOR, jobbet med å planlegge, identifisere og evaluere muligheter for å oppnå universell utforming på plattformene og ankomst til plattformene fra fordelingshall og personundergangen på Oslo sentralstasjon, Norges mest trafikkerte togstasjon.

I oktober leveres hovedplanen til Bane NOR i henhold til planlagt tid og godt under budsjetterte kostnader.

-Vi i Rambøll er stolte over å kunne være med på å gjøre Norges viktigste kollektivknutepunkt bedre tilgjengelig og funksjonelt for alle reisende, sier Ørjan Lydersen, avdelingsleder Bane i Rambøll. Prosjektet har utfordret oss både når det gjelder å finne gode løsninger for fremkommelighet på stasjonen og hvordan dette skal gjennomføres i et knutepunkt med en krevende infrastruktur. Tverrfagligheten i prosjektet har vært stor og vi mener bredden i kompetansen vår og hos våre samarbeidspartnere, L2 Arkitekter og Vista Utredning, har vært avgjørende for å få frem de gode løsningene i prosjektet.

Ny kontrakt på grøntområde i Middelalderparken

Samtidig som hovedplanarbeidene fullføres, signerte Rambøll en ny kontrakt med Bane NOR. Tirsdag 18. august ble kontrakt for oppdraget «Utforming og opparbeiding av terrenget i Klypen» signert. Klypen-prosjektet er en del av Follobanen og omfatter prosjektering for utforming og opparbeidelse av terrenget i Klypen, mer kjent som Middelalderparken. De siste årene har det vært anleggsområde her, men nå skal det opparbeides til et grøntområde til glede for folk flest. Dette er et historisk område i Oslo og parken skal både være formidlingssted for Oslos tidligere historie og være en nærpark for beboere i området.

-Dette er et svært interessant og utfordrende tverrfaglig prosjekt, sier Kari Ovesen Haugland, divisjonsleder for Byutvikling. Sluttresultatet blir en park med landskapsarkitektur som et viktig og synlig fag. Prosjektet innebærer også spennende faglige utfordringer der vi må bruke hele vår faglige bredde. I området er det flere kulturminner i området som må sikres, som for eksempel Oslo Ladegård. Det er mange tekniske installasjoner under overflaten, som jernbane, høyspent og store vann- og avløpsledninger, som stiller store krav til gode løsninger. Her vil vi få nytte av de innovasjonene vi har gjort de siste årene i prosjekter for Bane NOR, hvor vi kan blant annet kan bruke verktøy som parametrisering.

Prosjekt med store forventninger

-Det er høye forventninger fra omgivelsene til hvordan dette området skal bli når det er ferdig. Både nærmiljøet, Oslos politikere, kommunale etater og vernemyndigheter er åpenbare interessenter. Samtidig skal det prosjekteres for en nøktern byggekostnad. Her skal vi sammen med byggherren være kloke for å finne gode, kostnadseffektive løsninger samtidig som at kvaliteten på sluttproduktet blir god. Middelalderparken skal i fremtiden være et godt sted å være, der folk også kan kjenne på Oslos historie. Det er moro å jobbe med byutvikling som samtidig viser frem byens fortid. Vi i Rambøll gleder oss til å sette i gang med prosjektet, sier Haugland.

Terje Dengerud, direktør for Samferdsel og Byutvikling i Rambøll, er fornøyd med at Rambøll kan være med og bidra i Norges viktigste knutepunkt.

-Det er viktig for Rambøll som en sentral samfunnsrådgiver å kunne bidra på slike viktige prosjekter for Bane NOR. Det ene prosjektet omfatter fremkommelighet og universell utforming, og det andre tilbakeføring av terrenget etter Follobane-utbyggingen, i et område med kompleks infrastruktur og kulturminner. Dette viser bredden i kompetansen vi sitter på. Det er to viktige oppdrag for både Bane NOR og samfunnet, og vi er stolte av å kunne være med på reisen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites