Sammen for kunden og samfunnet

27. mars 2019
Rambøll samler Tønsberg- og Sandefjordkontorene til Vestfolds største rådgivermiljø innen bygg og anlegg.
Øystein Hjørnevik (t.v) næringssjef i Tønsberg kommune var tilstede under åpningen og fortalte blant annet om mål å bli topp tre utenfor Oslo både med hensyn til bo- og næringsattraktivitet. Her i samtale med Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll.

Øystein Hjørnevik (t.v) næringssjef i Tønsberg kommune var tilstede under åpningen og fortalte blant annet om mål å bli topp tre utenfor Oslo både med hensyn til bo- og næringsattraktivitet. Her i samtale med Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll.

Kontakt

Anette Werkland

Anette Werkland

Seksjonsleder Vei, Kontoransvarlig
T: +47 916 56 274

Kontoret med vel 75 ansatte, har i tillegg 1500 nasjonale og 15.000 globale kolleger i ryggen. Dette gir en faglig trygghet og styrke både for de ansatte og for kundene.

For kunden og samfunnet

På Tønsbergkontoret sitter noen av Rambølls mest erfarne rådgivere innen vei og samferdsel. Flere her har bidratt til synlige prosjekter som for eksempel Holmestrand stasjon og Farrisbrua. Dette er ikke bare en togstasjon og en bru.
- Dette er banebrytende ingeniørkunst som tilrettelegger for pendling, gjør Holmestrand sentrum mer attraktiv å bo i samt skaper tryggere veier. For meg er dette symboler på rådgiverens viktige, men ofte «usynlige» bidrag for kunden og samfunnet, sier Ole-Petter Thunes administrerende direktør i Rambøll.

Område i vekst

Samtidig er Tønsberg en by i vekst og endring, med et bysentrum som må tilpasses nye forbruksmønster. Med mer netthandel er det flere butikker som sliter, og det må legges til rette for ny bruk av lokalene og at sentrum brukes på en annen måte enn før. Her kan Rambølls kombinasjon av lokal kjennskap og global erfaring spille en viktig rolle.

- Tønsberg som knutepunkt og Rambøll som arbeidsgiver er en sterk kombinasjon for dem som vil bo i området, men likevel ønsker å ha mulighet til å jobbe på spennende prosjekter lokalt, nasjonalt eller globalt, avslutter Thunes.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites