Response magasin: Takling av klimaendringene

30. november 2015

Idet verdenslederne samles til COP21 toppmøtet i Paris, er byer og selskaper godt i gang med å forberede seg på hyppigere skybrudd, lengre tørkeperioder og andre typer ekstremvær. Den fjerde utgaven av Rambølls magasin Response fokuserer på klimaløsninger.

Kontakt

Den gode nyheten er at klimautfordringene kan løses – hvis beslutningstakerne tenker innovativt. Ved intelligent tilpasning kan byer snu situasjonen på hodet og gjøre klimaendringene til noe positivt. Istedenfor oversvømmelse kan et skybrudd starte overgangen mot grønn vekst og større sosial sammenheng. Ved bygging av mer intelligente energisystemer kan kommuner kutte CO2-utslipp og samtidig spare penger.

Lær mer om innovasjon innen klimaløsninger ved å lese om utfordringene; fra tørkeproblemer i California til tyfoner i Asia – og få inspirasjon fra anvendte løsninger som kunstig grunnvann i Finland eller etablering av fjernkjøling i Saudi-Arabia.

Les fjerde utgave av Response 2015 her

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites