Rambølls pop-up park engasjerte

27. oktober 2016
Det var en helt vanlig dag i en helt vanlig by. Se hvordan folk reagerte da Rambøll gjorde om en grå parkeringsplass til en grønn møteplass!

- I Rambøll er vi «samfunnsrådgivere». Vi skal bidra med løsninger som skal komme kunden, brukeren og storsamfunnet til gode. Med den lille grønne parken vår beviste vi at vi mener alvor, sier Anne Bertine Fagerheim, seksjonsleder for urbanisme i Rambøll.

Se film fra parken lenger nede på siden.

Med enkle grep, som busker, benker, sykler og lys, forvandlet Rambøll triste og grå parkeringsplasser i Oslo sentrum om til en grønn og sosial møteplass, som inviterer til opphold og aktivitet. Parken ble hyppig besøkt gjennom hele dagen.
- Det er tydelig at gode byrom er noe som engasjerer. Responsen fra forbipasserende og besøkende har vært over all forventning, sier Fagerheim.

Fikk brukernes innspill til byen
Den provisoriske parken inneholdt også et ønsketre, hvor de besøkende ble oppfordret til å fortelle hva som skal til for at de skal gå mer i byen. Rundt 200 svar ble hengt opp i treet, og skal tas med videre i gåstrategien Rambøll utarbeider for Oslo kommune. Gode opplyste gater, brede fortau og levende byrom var innspill som oftest ble gjentatt.
- Dette er verdifulle innspill fra dem som faktisk bruker bysentrumet, sier Fagerheim.

Takk til WESP/Outside som sponset to benker, Oslo Sportslager for utlån av sykler, Bygdøy hageavfallsmottak, Gregory Tervel for hjelp til konstruksjon og Erlend Ramsvik for verktøy.

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites